FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Szabadszállás településrendezési eszközeinek 138/2018.(IX.21.) számú határozattal indított, a „Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson” pályázat érdekében történő módosítását az Eljr. rendelkezései és Szabadszállás Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép- érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete alapján partneri egyeztetésre bocsátom

és 2018. október 18-án (csütörtökön) 16 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A véleményezésre bocsátottak papíralapon megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők írásban a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodában (fsz. 1.) címre vagy szóban ugyanott ügyfélfogadási időben a lakossági fórumot követő 8 napig.

Elektronikusan elérhető:

http://www.epiteszmuhely.hu/Szilberhorn/article/szabadszallas-2018-oktober

web helyről.

Véleményeket, javaslatokat elektronikusan a bajnok.istvan@szabadszallasvaros.hu címre a lakossági fórumot követő 8 napos határidőig kérem.

Szabadszállás, 2018. október 01.

                                                                            Dr. Báldy Zoltán

                                                                           polgármester

 

About Post Author