Házassági évfordulók a református gyülekezetben

67647411_2883750408320091_3838581803384307712_n 67910747_2883751581653307_3946594381133250560_n 68259096_2883750434986755_3150049626158006272_n 68455087_2883751954986603_2501186011690696704_n 68604370_2883750584986740_6849725671724285952_n 68622408_2883751524986646_2454617772949241856_n 69151953_2883750728320059_6044092383698616320_n 68947168_2883749768320155_2682455462900662272_n

Augusztus 11-én köszöntötte a gyülekezet és a presbitérium azokat, akik 1959-ban, 1969-ban, 1974-ben, 1979-ban, 1984-ban, 1989-ben és 1994-ben kötöttek házasságot a Szabadszállási Református Templomban.

A gyülekezetben immáron több mint évtizedes hagyománya van annak, hogy minden év augusztus hónapban, ünnepi hálaadó istentiszteletre kapnak meghívást azok a házaspárok, akik a 25 éves házassági évfordulójukat ünnepelik, és majd azt követően 5 évenként újabb jubileumi alkalomhoz érkeztek.

A Máté Sándor lelkipásztor gondolatai és az ige hirdetése után Holczmann Mihály gondok úr köszöntő szavai következtek:

„Akkor, fiatalon nehéz és rögös úton indultak el a közös életük útján, fogták egymás kezét és fogadtak örök hűséget egymásnak.

Az akkori ünnepi alkalmon, az ifjú párokat szeretettel vette körül a család, a rokonság és a házassági fogadalom tétel után a lelkipásztorukkal közös imádságban kérték Isten áldását közös életükre.

Az igei útravalóból és a tervekből valóság lett, megépítették közös otthonaikat, születtek gyermek és formálódtak keresztyén családokká.

És majd később, évtizedek múlásával, születtek unokák is, akik most az idősebb napjaikban nagyon sok öröm forrásai és teszik boldogabbá nagyszüleik életét.

A hosszú évek, évtizedek alatt bizonyára voltak nehezebb időszakok is, de kitartottak egymás mellett jóban és rosszban, örömben és szomorúságban, egészségben és betegségben és közösen hordozták a terheket.”

A szeretetről Pál apostol a Korintusaikhoz írt 1. levele 13. fejezet verseiben az alábbiakat írja:

„A szeretet a legkiválóbb út
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt,
Mindent elfedez, mindent remél, mindent eltűr.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.”

„Azt kívánom minden jubiláló házaspárnak, hogy a szeretet és a hála legyen velük mindenkor. Az Úr vezesse őket további életükben, hogy sok ilyen alkalmat élhessenek meg családjuk körében és itt a gyülekezet közösségében szeretetben, egészségben és békességben!”

Akik elfogadták meghívásunkat és itt vannak, együtt ezen a szép ünnepi alkalmon Őket most az Ige szavával szeretném köszönteni – Máté evangéliuma 19 fejezetének az 5. és 6. versével e képen:

„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.”- mondta köszöntő szavaiban Holczmann Mihály gondnok.

Ezután az ünneplő házaspárokat virággal és könyv ajándékkal lepték meg a gyülekezet és a presbitérium tagjai.

A hagyományokhoz híven ezután a közös fényképezkedés következett a templom előtt.

Süveges-Holczmann Andrea, presbiter

 

About Post Author