Házunk védelme – nyugalmunk védelme

A 2017 első négy hónapjában ismertté vált lakásbetörések nyomozási tapasztalatait vizsgálva –más bűnesetekhez hasonlóan– a megyeszékhelyen, Kecskeméten és vonzáskörzetében, valamint a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság illetékességi területén követték el a legtöbb lakás és egyéb ingatlan elleni bűncselekményt. A betörések célpontjai döntő többségben lakóházak, lakások, ahová ajtó- és ablak befeszítés módszerével jutottak be az elkövetők.

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonos feladata, tehát Ön az első számú felelő-se vagyona, értékei védelmének. Öntől függ az, hogy lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire válik betörők célpontjává.

Gondolja át, mit tett eddig ezek védelme érdekében!

Mi az alábbiakat javasoljuk:

Magatartási és taktikai védelem:

A lakást, kaput akkor is tartsa zárva, amikor otthon tartózkodik. Minden esetben használja a biztonsági láncot, ugyanis akkor tett meg mindent védelme érdekében, ha a biztonsági láncot is beakasztotta!

Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, az illetéktelenek ott tartozódásának megakadályozásáról. Ebből a szempontból is hasznos a bérházak lépcsőházainak, pincéinek éjjel-nappal való zárása!

Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni!

Egyedül élő nők – saját biztonságuk érdekében- elég, ha csak vezetéknevüket tüntetik fel!

Időnként vizsgálja át a bejárati ajtót és környékét, hogy nincsenek-e számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, celluxcsík felragasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei megfigyelését szolgálják!

Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg – pl.: az optikai kitekintő igénybevételével – az Önhöz érkező személy kilétéről!

Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket lakásába. A „hivatalos személyektől” is kérje el igazolványukat!

Ha ismeretlen, lakóknak vélt személyeket lát csomagokkal (doboz, bőrönd, nagytáska, televízió, képek, bútorok, stb.) közlekedni lakóházában, figyelje meg, hogy melyik lakásból jöttek ki. Próbálja meg személyleírásukat megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát írja fel!

Nyaralás előtt szóljon a szomszédjának, rokonának, hogy meddig lesz távol, és kérje meg őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére!

Távolléte idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető!

Idegenekkel ne közölje, hogy mikor nincs otthon, de rokonainak, jó szomszédjaiknak mindig hagyja meg elérhetőségeit (cím, telefonszám)!

Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!

Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!

Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők a lakást betörésre „előkészítették”.

Gondoskodjon zárcseréről, de ne hagyja felügyelet nélkül a lakást!

Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget ad pontos lakcímével, autórendszámával a betörőknek!

Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozáskor ne legyen idegen a lakásajtó közelében!

Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik, pl.: időkapcsolóval ellátott véletlenszerű fény- és hanghatásokat produkáló berendezések!

Mechanikai védelem:

A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon át hatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni.

De nem mindegy, hogy milyen áron és mennyi idő alatt!

A lakások behatolás elleni védelme kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzési funkciója van, másrészt feltartja a betörőt, esetenként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt.

Előzzük meg a bajt! A bűncselekmények többsége megelőzhető! Engedje meg, hogy segítsünk!

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

About Post Author