Készül Szabadszállás településképi arculati kézikönyve

DSC_0375

A településkép védelméről szóló törvény értelmében városunk településképi arculati kézikönyvet készít, melynek célja, hogy meghatározza a város jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmaz meg szöveges és képi formában az egységes településképhez való illeszkedés céljából. Az arculati kézikönyv szerepének megismerése érdekében szervezett lakossági fórumot augusztus 17-re az önkormányzat. A rendezvénynek a József Attila Közösségi Ház adott helyet.

A részvevőket dr. Báldy Zoltán polgármester köszöntötte. Borbély Lajos, az arculati kézikönyv készítője bevezetőjében a kiadvány fontosságáról, szerepéről beszélt, majd részletesen ismertette annak tartalmát. A Kós Károly díjas főépítész elmondta, hogy a kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőkkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

A kézikönyv segítség kíván lenni a település bemutatásával az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az érintett környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, informálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása – emelte ki Borbély Lajos.

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.

Az arculati kézikönyv kidolgozása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása szintén e törvényből adódó új feladata az önkormányzatoknak. A rendeletben az önkormányzat meghatározza a településképi követelményeket, a településkép-védelem támogatási és ösztönző rendszerét, valamint szabályozza ezek érvényesítési eszközeit. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését párhuzamosan végezik. A kézikönyv szolgál a településképi rendelet alapjául, melynek megállapításaiból vezethetők le a rendeleti szabályok, amelyeket a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások tartalmaznak majd.

Szabadszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelete értelmében a partnerek körének véleményezésre és kiegészítő javaslatokra, tartalombővítésre van lehetősége mind képi, mind szöveges formában. A partnerek körét alkotják a város lakosai, a városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a gazdálkodó szervezetek, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti szervek és az önkormányzat területén működő egyházak.

Az arculati kézikönyv tervezet és a településképi rendelet tervezet megtekinthető a www.szabadszallas.hu honlapon A javaslatokat postai, személyes vagy elektronikus úton a szabadszallas@szabadszallas.hu email-címre, vagy a polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba  (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) kérjük eljuttatni a vélemények feldolgozása érdekében.

http://szabadszallas.hu/files/Arculati_K%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdfhttp://szabadszallas.hu/files/Arculati_K%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf

About Post Author