Konfirmandusok tettek fogadalmat

2016. április 24-én ünnepi alkalom volt gyülekezetünkben. Az ötven éve konfirmáltakat hívtuk, hogy újítsák meg fogadalmukat, és hogy ünneplésünk még teljesebb legyen, ezen az alkalmon hat felnőtt is fogadalmat tett. Az istentisztelet kisgyermekek keresztelőjével kezdődött.

Máté Sándor nagytiszteletű úr a Jelenések könyvéből a 13:11-18-ban lévő igeszakaszt olvasta és magyarázta. „Itt van szükség a bölcsességre! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát; mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat.” A világot szerető, üdvösséget kínáló Úristené a teljesség, melyet a 777-es szám szimbolizál. A teljességet soha el nem érő sátán száma a 666. Aki vasárnap is dolgozik, annak azért nincs áldás az életén, mert hiányzik belőle a teljesség, a megszentelt hetedik nap. Hiányzik belőle az áldás, az üdvösség helyett a kárhozat útján jár.

Az Isten felé vezető út fontos állomása a személyes elköteleződés, a konfirmáció. A konfirmandusokhoz a nagytiszteletű úr a Jelenések könyve 2:8-11 alapján szólt: „…Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezetnek! …” Ez egy olyan ige, ami az Isten melletti hűségre hív el mindannyiónkat. Ma nem divat a hűség, sem embertárshoz, sem házastárshoz, sem Istenhez.  Annak idején a szmirnai gyülekezetnek írta Pál apostol ezt a levelet, akik a nehéz körülmények között is hűségesek maradtak Urukhoz. A keresztyén üldözés mindenkit megviselt, de Pál apostol azt mondja, hogy aki mindvégig hű marad, az elnyeri az élet koronáját. A hűség alapja Jézus Krisztus, aki mindvégi hű marad az övéihez. A mindenható Istenhez való hűség mindenek felett való, mert minden embernek meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt. A kérdés az, megláttad-e és megvallottad-e Jézus Krisztus elsőségét az életedben. Igehirdetésében példaként hozta fel Teréz anyát, aki magát nem kímélve, a legelesettebbek segítője lett. Pál apostol azt mondja a szmirnaiaknak, és nekünk is, hogy tudom a te nyomorúságodat, de gazdag vagy. Ne emberi kincsekre gondoljunk, hanem arra, hogy minden örömünk forrása, és minden problémánk megoldása az Úrnál van. A szmirnai gyülekezet világi szemmel nézve szegény volt, mégis azt mondja neki, hogy gazdag vagy. Jézus Krisztus megtalálása olyan lehet az életünkben, mint aki igazgyöngyöt talált. Aki megtalálja Őt, a kísértésekben megáll, az megkapja az élet koronáját. Nem kell félnie a földi haláltól, mert örök életet kapott. Jézus a hűségben elbukott Pétert, és megrendült tanítványokat sem vetette el magától. Ő mindig hű marad, és ma is, nekünk is kész megbocsátani.

Az igemagyarázatot a református énekeskönyv 171. énekével zártuk le, melyet úrvacsoraosztás követet.

„Megáll az Istennek Igéje, És nem állhat senki ellene, A nagy Isten vagyon mivelünk, És Szentlelke lakozik bennünk.”

About Post Author