Közgyűlését tartotta a Honvéd Nyugdíjas Klub

A pandémiás helyzetre tekintettel néhány hónapos késéssel, július 10-én tartotta a 2019. évet záró, a 2020. esztendőt meghatározó, szabálymódosító és tisztújító közgyűlését a Honvéd Nyugdíjas Klub. A rendezvényen személyesen, vagy meghatalmazott képviseletében a tagság több mint 80 százaléka jelen volt.

Az Egyesület elnöke, Farkas Zoltán a Honvéd Nyugdíjas Klub 2019. évi tevékenységéről, Búza Vince elnökhelyettes a 2019. évi Gazdálkodásról szóló beszámolót terjesztette elő.

A Pénzügyi ellenőrző bizottság jelentését, a gazdálkodás 2019. évi ellenőrzéséről a bizottság vezetője, Bánáti Csaba ismertette.

Az Egyesület 2020. évre vonatkozó Munkatervét az elnök, a 2020. évi Gazdálkodási tervet az elnökhelyettes mutatta be.

A beszámolókat, a jelentést és a terveket a Közgyűlés elfogadta.

Az egyesületi tevékenységet támogatók elismeréseként „BRONZ fokozatú támogató” címet kapott a FORNETTI Kft., a GAZDASÁGI- MŰSZAKI, ELLÁTÓ és SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET, a Győgyei Bírtok, „EZÜST fokozatú támogató” címet az Atlasz Busz Kft. és a Szabadszállás Jövőjéért Egyesület, „ARANY fokozatú támogató” címet kapott Nosza Lajos és Varga József egyéni vállalkozó, a ZERO-FEEING Kft. és a Zöld Ász fogadó, étterem.

Az Elnökség „Pártoló tag” címet adományozott, Nosza Lajos, Szalontai Bálint és Szekeres Mihály részére és az eddigi címviselőket is megerősítette.

Az Elnökség javaslatára, eddigi támogatói tevékenységük elismerésére Tiszteletbeli tag” címet adományozott a Közgyűlés Darabos József, Szabadszállás Város polgármestere, és id. Szőke Péter részére,

Jogszabályváltozások és az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján szükségessé vált az Egyesület Alapszabálya, ezzel összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása. Mivel a továbbiakban a Pénzügyi ellenőrző bizottság helyett Felügyelőbizottság végzi az egyesületi tevékenység ellenőrzését, a bizottság Szervezeti és Működési Rendje is kidolgozásra kerül. A változásokról Horváth Balázs tájékoztatta a résztvevőket.

A Közgyűlés mindhárom okmányt elfogadta.

Mivel az Elnökség, a Pénzügyi ellenőrző bizottság mandátuma lejárt, a Közgyűlésnek el kellett végezni a tisztújítás feladatait is.

A következő négyéves időszakra a Honvéd Nyugdíjas Klub

  • elnöke Farkas Zoltán,
  • az Elnökség tagjai Asbóth György, Bur János, Buza Vince, Nagy András, Tóth Józsefné és Udvarnoki Jánosné,
  • a Felügyelőbizottság tagjai Bánáti Csaba, Kertész Farkas Sándorné és Puskás Istvánné,
  • a Jelölő- és szavazatszámláló bizottságé Bencze Péterné, Dóra Tiborné és Spaics József lesznek.

A leköszönő elnökségből Dóra Tibor és Gáspár Ferencné – eddigi tevékenységük elismeréseként – emlékplakett és emléklap elismerésben részesültek.

A közgyűlést a hagyományos, Toczek Band-es, zenés vacsora követte.

About Post Author