Letették az esküt a Református Egyház Presbiterei

Az elmúlt hétvégén január 7-én, a vasárnapi Istentiszteleten tették le az esküt a megválasztott Presbiterek.

A Református Egyház Alaptörvénye szerint a választás eredménye alapján a megválasztott új Presbitérium az eskütétellel hat évre szóló szolgálatát kezdi meg 2018. január 1-től kezdődően. A 24 fős Presbitérium, mint a Szabadszállási Református Egyházközség döntéshozó testülete, négy bizottságot alkotva végzi a munkáját a gyülekezetben, segíti a lelkipásztorok szolgálatát és jó sáfárként igyekszik építeni a lelki közösséget és gyarapítani az egyházközség vagyonát.
A szolgálatukban, mindenkori zsinórmértéket és útmutatást ad számukra Péter Apostol I. levele 5 fejezetének 1-3 igeszakasza e képen: „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.”
Az eskütétel után Máté Sándor nagytiszteletű úr és Holczmann Mihály gondnok Isten Áldását kérte az új Presbitérium szolgálatára, majd szeretetvendégséggel fejezték be az ünnepi alkalmat.

Holczmann Mihály

 

07 06 05 02 01

About Post Author