Megújult a Református Egyház Parókia kerítése

Az utóbbi időben egyre veszélyesebbé vált a Parókia főút felöli kerítésszakasza, ott ahol az iskolás gyerekek nap-mint nap közlekedtek. Ezért döntött a Presbitérium a kerítés lebontásáról és újjáépítéséről. Ennek érdekében gyűjtésbe kezdett a gyülekezett és a céladományokból meg is lett a költségfedezet (közel 1,3 millió Ft). Ez az összeg elégséges lett a munkadíjra és az új építőanyagokra (beton, tégla, betonacél stb.). Továbbá a városvezetéstől kértünk és kaptunk segítséget arra, hogy a közmunkaprogramban dolgozókkal bontsák le a régi kerítést, a lebontott téglákat tisztítsák meg az újrafelhasználás érdekében, valamint a kerítésalapot ássák ki.

 
Ezekkel a feltételekkel megkezdődtek a bontási és előkészületi munkák a tanév végén, így a kerítés újjáépítése Június végén elkezdődhetett. A kivitelező LEPCES Kft Kft. (Presbitérium által kiírt pályázaton nyerte el a kivitelezési munkát), árajánlatában vállalta, hogy július 10-ig befejezi a kerítés felújítást. Az új kerítés vasbeton alapra épült (a régi kerítésnek nem volt alapja, csak mindösszesen két sor tégla a földben – minden bizonnyal ezért is dőlt meg) a lábazat és a pillérek régi bontott téglából készültek el, megőrizve a kerítés régi stílusát és formáját, mint országos védettségű ingatlantartozék. A kerítésépítés technológiájának és műszaki követelményeinek betartását, illetve a pályázati kiírásban meghatározott munkálatokat, a felhasznált új építőanyagok minőségét az építés folyamatában Kristóf Gábor ellenőrizte, aki ezt a feladatot térítésmentesen vállalta fel. Hálásan Köszönjük!
A kerítés felújítást követően sorra került a járda felújítása is a városvezetéssel közös összefogásban. Ennek részeként az új kerítés és a gyülekezeti ház melletti járdaszakasz (60 fm) térkő és egyéb alapanyag szükségletét a gyülekezet a saját költségvetéséből vállalta. A térkövezést, illetve annak előkészítését szintén a közmunkaprogramban dolgozókkal építette meg a városvezetése. Ennek eredménye képen egységes minőségű és küllemű járda készült el a templom előtti szakasz (Önkormányzati rész) és a Református Egyház ingatlanjai mellett. A járda térkövezés befejezése után, megújult kerítés és balesetmentes járdaszakasz várja az ott közlekedő gyermekeket és felnőtteket.
A Református Egyházközség Presbitériuma hálás szívvel köszöni meg a gyülekezet tagjainak az adományokat, Szabadszállás Város Képviselő Testületének a pénzbeli támogatását (100.000 Ft) és a város vezetésének (Dr. Báldy Zoltán polgármester úrnak, Bencze Ildikó alpolgármester asszonynak, Darabos József képviselő úrnak) a közmunkaprogram lehetőségét – ennek keretében a közmunkásoknak a lelkiismeretes munkát és az őket irányító Szakács János munkavezetőnek a konstruktív segítségét.
Közös összefogással, példás együttműködéssel sikerült egy újabb lépést tenni az állagmegóvás, a biztonságos gyalogosközlekedés és a városkép formálásának érdekében.

 

Holczmann Mihály Ref. Egyházközség gondnoka

About Post Author