Nincs akadály a pályázatokon való részvétel előtt

Az illegális víztermelések legalizálására ösztönző módosítás történt a vízjogi szabályokban: mentesülnek a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól azok, akik 2016. június 4-ét megelőzően engedély nélkül létesített vízilétesítményükre fennmaradási engedélyt kérnek 2018. december 31-ig. A moratórium lehetővé teszi, hogy az utólagosan engedélyezett kutak tulajdonosai indulhassanak például a Vidékfejlesztési Program keretében a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt pályázaton.
 

A Magyar Közlönyben májusban megjelent, és június negyedikétől hatályos jogszabály-módosítás nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító vízilétesítmények között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési jegyzők, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A jegyző hatáskörébe tartozik mindazon kutak engedélyezése, amelyeket háztartási igényeket elégítenek ki, és évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek, valamint az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi területet. Minden más esetben az engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.

Tekintettel az ügyek egyediségére, a vízilétesítmények utólagos engedélyezésére vonatkozóan tájékoztatás csak általános jelleggel adható, az engedélykérelemhez benyújtandó tervdokumentáció tartalmáról, a szükséges mellékletekről, az eljárás rendjéről, valamint az engedélyezés költségvonzatáról a kérelmező a települési önkormányzat jegyzőjénél, vagy az illetékes fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatósági osztályán kaphat részletes tájékoztatást.

Az utólagosan engedélyezett kutak tulajdonosai indulhatnak például a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt pályázaton is, hiszen az Európai Unió Víz Keretirányelve előírja a hatóság által engedélyezett vízkivételeket. A többi között a vízvisszatartást, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodást, a takarékos öntözési technológiák elterjesztését majdnem ötvenmilliárd forinttal támogató pályázatra a kérelmeket augusztus elsejétől lehet benyújtani.

 

About Post Author