Ökumenikus alkalmak az egyházközségeknél

ökomenikus

Holnap kezdődik az ökumenikus imahét, amikor a kü­lön­bö­ző fe­le­ke­ze­tű gyü­le­ke­ze­tek közösen tar­ta­nak istentiszteleteket és imád­koz­nak a ke­resz­té­nyek egy­sé­gé­ért. Az idei közös imádság központi igéje: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2)

Január 21-én 18 órától a katolikus templomban igét hirdet Máté Sándor református lelkipásztor.

Január 23-án 18 órától a református gyülekezeti teremben prédikál Kiss József plébános.

About Post Author