Papszentelés

IMG_8943 (2)

Felszentelték az első Szabadszállásról származó katolikus papot

Örömünnepen vettünk részt a pannonhalmi főapátságban, május 18-án. A 11 órakor kezdődő szentmisében Várszegi Asztrik emeritus főapát pappá szentelte Jurinka Szilveszter szabadszállási származású bencést és Horváth János premontrei szerzeteseket. A páratlanul szép liturgia keretében főapát úr kedves, személyes intelmeket intézett a szentelendőkhöz, atyai szavakkal. Megkapó volt a testvéri szeretetben kimunkált egység, ami átéreződött az ünnep egész vonulatán, és az énekek ősi harmóniáján. Nagyon sokan jöttünk össze az ország területéről és külföldről rokonok, barátok, szerzetes teológiai tanárok és hallgató társak, tanítványok. Megnyugodva láttuk, hogy Szilveszter atyát milyen szeretettel veszik körül. Hosszú keresés során világosodott meg számára, hogy mi az útja, hol van a helye. Az eddigi éveiben is mindig megállta a helyét becsületes szorgalmával.

Választott szerzetesi családjának már 8 éve tagja, 3 éve örök fogadalmasként.

Asztrik püspök úr papszentelési liturgiát olyan ünnepi pillanatnak nevezte, amelyben Isten egy szempillantásnyira felfedi arcát, és világosságot gyújt a szívünkben, hogy megerősítsen az útra és a küldetésre minden keresztényt. A papszentelés a szentmisében a jelöltek papi szolgálatra való kiválasztásával veszi kezdetét, majd a szentelő püspök intelmet intéz a szentelendőkhöz és a közösséghez. Várszegi Asztrik homíliájában a húsvéti öröm továbbáradásáról beszélt. Az önösség egyetemes korának nagy kísértése az, hogy nem befogadjuk a feltámadt Urat, hanem őt akarjuk formálni a magunk szegényes és töredékes képére. Ezzel szemben mégis Krisztus valósága az, ami felülírja a töredékességünket. Főleg akkor, ha nem szavakból, hanem a keresztények tetteiből ismerik meg az emberek: „Őrizzétek szívetekben Jézus Krisztus fönséges ismeretét, amely nekünk az üdvösség. Egyszerű, mégis meggyőző szavakkal, szolgálatkész szeretettel ezt mondjátok el embertársaitoknak, hogy megnyerjétek őket Istennek. Tudnotok kell, hogy az embereknek, testvéreiteknek nem elméleti, nem teológiai gondjaik vannak, hanem az élet megoldása és kihívásai az ő megoldandó és gyötrő kérdésük. A választ szívetek jóságából, önzetlen szeretetetekből közvetítsétek, hiszen ezt ti is úgy kaptátok” – mondta beszédében az emeritus főapát.

 A homíliát követően került sor a jelöltek ígéreteire, majd a kézrátételre és a felszentelő imádságra. Várszegi Asztrik után a jelenlévő apátok, szerzetes- és világi papok tették kezüket Szilveszter és János testvér fejére. Miután diakónusruhájukat papi módon viselt stólára és ruhára cserélték, az emeritus főapát krizmával kente meg a kezüket, és átadta nekik a nép adományait jelképező szent edényeket. Majd a szentmise a szokott rendben folytatódott.

Az új atyák élete szerzetesközösségeikben folytatódik tovább. Jurinka Szilveszter a rendben szerzett betegápolói képesítésének megfelelően a pannonhalmi monostorban az idős testvérek gondozását látja el, valamint a bencés gimnázium 8. osztályának „osztálybencése” lesz.

Képgalériát a http://www.magyarkurir.hu oldalon láthatunk.

Kiss József plébános

About Post Author