„Pár esztendő nem a világ” …

DSC_2515 DSC_2526 DSC_2539 DSC_2621 DSC_2630 DSC_2637 DSC_2647 DSC_2664 DSC_2671 DSC_2676 DSC_2689 DSC_2727 DSC_2729 DSC_2734 DSC_2738 DSC_2764 DSC_2767 DSC_2941 DSC_2946 DSC_2959 DSC_2972 DSC_2977 DSC_3022 DSC_3041

Szabadulva a pandémia okozta kényszerhelyzetből, 2021. július 2-án, közgyűlést tartott a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub. Közösségünk elfogadta az Elnökség munka- és gazdálkodási beszámolóját, meghatároztuk ez évi fő feladatainkat és a gazdálkodásunk alapjait. Köszöntöttük kiemelt támogatóinkat és kerek évfordulós tagtársainkat. Mivel tisztségéről a Felügyelőbizottság elnöke lemondott, új bizottsági tagot is választottunk.

A gyors és célratörő közgyűlésünket egy régen várt ünnepi rendezvény követte. 1976. február 6-án alakult meg a jogelőd nyugdíjas szervezetünk. Egyesületünk eddigi, 45 esztendős léte igazolta az elődöket: a szervezet él, működik, gyarapodik, szolgálja a közérdeket, és tagjait. Erre emlékezett a közösségünk, s ebből merítettünk erőt jövőbeni együttes létünkhöz, feladatainkhoz.

A múltat Farkas Zoltán, egyesületünk elnöke idézte fel. A múltba révedést a Magyar Honvédség Parancsnoka köszöntőlevelének ismertetése követte.

Az emlékezés és a köszöntések sorának fontos, mindenképp megtisztelő, és egyben kötelezettségeket is jelentő eseményeként, a Klub együttműködő katonai partnere, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság – az évforduló alkalmából, elismerésül – zászlót adományozott közösségünknek, a Honvéd Nyugdíjas Klubnak. Csinga Mihály ezredes, a Parancsnokság törzsfőnöke tolmácsolta az adományozó köszöntő szavait, majd a zászló átadását követően ékítette is azt, az első szalaggal. Az ereklyét Pálinkás Gyula ref. lelkész áldotta meg.

Köszöntötte az egyesületünket és zászlószalagot adományozott Szabadszállás Város Polgármestere, Darabos József, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka, a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke, dr. Kovács György ny. mk. ezredes, valamint a régió társ tagegyesületei is.

A közösség szolgálatában végzett munka és támogatás méltatásaként, a kiemelkedő munkát végző egyesületi tagjainkat elismerésben részesítette Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség parancsnoka, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság és az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokai, a BEOSZ elnöke Hazuga Károly ny. altábornagy, a DaR elnöke, valamint településünk polgármestere.

A Honvéd Nyugdíjas Klub Elnöksége – az évforduló alkalmából – megbecsülése jeléül évfordulós emlékpajzsot, -plakettet, -érmet adományozott a közösség támogatásában, szolgálatában jeleskedő együttműködő szervezetek vezetői, az egyesület kiemelkedő támogatói, a köz érdekében munkálkodó, áldozatot vállaló tagjaink részére, továbbá emléklapot kaptak mindazok, akik az ünnepi rendezvényen részesei voltak az együttes örömünknek.

Az ünnepi közgyűlés egy kis léleksimogató köszöntővel folytatódott: Ökrös Tibor és népi zenekara műsorát élvezhette a nagyérdemű publikum.

Az ünneplő együttlétünket a temetőkertbéli megemlékezés követte, ahol a Honvéd Emlékhely jelfáinál Pálinkásné Balogi Beáta református lelkészasszony a Zsoltárok könyve 90. zsoltára imaverseivel kért áldást elhunyt egyesületi tagjaink örökkévaló nyugalmára. Az Egyesület elnöksége koszorút helyezett el a kopjafáknál, míg vendégeink egy-egy szál virággal fejezték ki elődeink iránti tiszteletüket, s végül szólt a „Magyar takarodó” kürtjele valamennyi, már eltávozott társunk emlékére.

Az ünneplést és megemlékezést egy jó hangulatú, baráti beszélgetéssel megtűzdelt társas étkezés zárta, elindítva egyúttal a következő esztendők folyamát is!

Horváth Balázs István

fotó: Fábián Krisztián

About Post Author