Ravatalozóház hűtőhelyiségének felújítása

Ravatalozó felújítás

A Szabadszállási Református Egyházközség Presbitériuma tavasszal gyors döntést hozott a Ravatalozóház hűtőhelyiségének felújítására.   Ennek szükségességét az okozta, hogy a csapadékos időjárás miatt az épület északi oldalán a padlásteret záró fal kidőlt az alatta lévő falfelület külső vakolata leomlott. A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy legrégebbi építésű épületrésznek (mind a három oldalfalnak), nincs alapja, mindösszesen csak két sor tégla volt a föld felszíne alatt alap gyanánt. Az előzetes költségvetés során indokolt volt, hogy a lelkipásztoraink építési támogatási kérelemmel forduljanak az Egyházmegye Tanácsához a Ravatalozóház balesetveszélyének elhárítására. A vis major jellegű építés során – falszakaszonként lebontásra került a régi fal mind a három oldala és a beton alap készítése után, új téglafal került megépítésre, külső-belső simító vakolattal. Az újjáépült hűtőhelyiségben a villanyvezetékek, kapcsolók és aljzatok is kicserélésre kerültek és a belső meszelés után ismét használatba vette temető üzemeltetője. Az egymást követő munkafázis, összehangolt szervezéssel volt kivitelezhető, amelyért köszönetét fejezi ki Presbitérium Kiss Imre kőműves mesternek soron kívüli munka elvégzéséért, Müller Zoltánnak és munkatársainak a munkálatokban való aktív közreműködésért, Szabadszállás Város Önkormányzatának a gépi munkák végzéséért és a temetőt üzemeltető Hírős Temetkezési Kft.-nek a keletkezett építési törmelék elszállításáért. Egyúttal köszönjük a lakosság türelmét is, hogy a felújítás időszakában az elhunytakat más települések ravatalozójába kellett elszállítani.

Holczmann Mihály egyházközség gondnoka

About Post Author