SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyesület életének fontos része, hogy az előző évben végzett munkájáról, és csekély költségvetéséről beszámoljon.

A vezetőség négy alkalommal ülésezett, mindig az aktuális témákat tárgyalva.

A tűzoltási műszaki mentési feladatainkat a városban működő önkormányzati tűzoltósággal közösen végeztük, de akár önállóan is vonulhat az egyesület erre alkalmas, képzett tagjai.

Az egyesületek tevékenységét az 1996.évi XXXl-es (31-es) tőrvény, és a 2011. évi CXXVIII. (128-as) törvény a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg a tűzmegelőzési, tűzoltási valamint a műszaki mentési feladataink hatékony végre hajtását.

 

Ezt figyelembe véve több fő, rendszeresen be van osztva napi szolgálatba és részt vesznek tűzoltási, műszaki mentési feladatokban. Ők rendelkeznek orvosi alkalmassági vizsgálattal, biztosítással és megfelelő képzéssel, illetve minden önkormányzati tűzoltó, egyesületi tag is egyben. A 24. órás szolgálat után, házi készenlétben, vannak, mint önkéntesek végzik a munkájukat.

Az elmúlt évben országszerte megfigyelhető volt, hogy a tűzmegelőzésre sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek,  és ennek köszönhetően érezhetően kevesebb volt a vonulások száma nálunk is. / pl. be kell jelenteni a felügyelet melletti égetést 24-órával előre, sőt még büntethető is az, aki ezt nem teszi./

Az elmúlt évben a vonulások száma 142 volt, amely az előző évekéhez képest magasnak mondható. A 142 vonulásból 47 tűzeset és 69 műszaki mentés 21 téves jelzés, és 5 segítségnyújtás volt.

Az ŐTP I.-es szere vonulása után az egyesület is vonuló képes, jelenleg egy Csepel Metz típusú gépjárművel, amelyet a Kecskeméti Tűzoltó parancsnokságnál használtak, és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság jóvoltából, megkapott az egyesületünk. A gépjármű szükséges javításait már elvégeztük, hogy biztonságosan vonuló képes legyen. További javítások pl. a festése magasnyomású szivattyú javítása még hátra van.  Mivel egy korosabb gk.-ról beszélünk, így napi karbantartást igényel, amelyet az egyesület tagjai önként, szabadidejükben végeznek.

 

A tűzesetek, káresetek folyamán, több esetben együtt dolgozunk a kalocsai, kecskeméti, kiskőrösi tűzoltókkal.

 

Az önkormányzat, ill. a szomszédos települések által tartott rendezvényeken rendszeresen részt vettünk

pl.:

 • kunadacsi falunap,
 • szabadszállási városnapok, egyben az egyesület 115-éves évfordulóját is ekkor tartottuk, ennek keretében: szabadszállás város polgármestere csapatzászlót adományozott az egyesületnek, A katasztrófavédelem jóvoltából előbb tartós használatra majd tulajdonba kaptunk két csepel metz típusú tűzoltó gépjárművet.
 • kiállítótermet avattunk
 • a Dégáz Zrt. jóvoltából Tajti Péter vezérigazgató Úr 4 db légzőkészüléket adományozott az egyesületnek
 • Aktivan részt vettünk az augusztus 20-án megrendezett olajpárbajon
 • a szeptember 27-én megtartott Szent Mihály napi rendezvényen
 • iparos majálison
 • több gyereknapon stb.

 

Külön kiemelném hogy 2014-ben megalakult a kunszentmiklósi járás NOÉ nevet viselő mentőcsoportja. A csoport vízkár elhárítási, ár és belvízvédelmi káresetek felszámolására szerzett minősítést.  Az elméleti és gyakorlati oktatásokat követően a minősítő gyakorlatot április 16-17-én tartották Szalkszentmártonon.

A mentőcsoport parancsnoka Kristóf András munkáját az egyesületből további 4 személy Polgár Sándor Látos Róbert Kristóf Gábor és Molnár Sándor segíti.

 

2014-ben a továbbképzéseket, oktatásokat, gyakorlatokat az önkormányzati tűzoltóság kiképzési terve szerint közösen hajtottuk végre.

 

A gyakorlatok helyszínei

 • a szabadszállási MÁV vonalfőnökség telephelye,
 • Izsák Fodor fuvar régi telephelye
 • Fülöpszállás óvoda
 • Budamobil
 • Kiskunsági Nemzeti Park (helyismereti vezetési gyakorlat)
 • részt vettünk Izsákon a sportcsarnokban megrendezett megyei ellenőrző gyakorlaton is

 

 

2015-ben tervezett gyakorlatok helyszínei:

 • Szabadszállás Honvéd u. 72 Szitep KFT,
 • Szabadszállás RÓNA Mezőgazdasági szövetkezet telephelye
 • Izsák Horgász és pihenőpark
 • Kunadacs Paprika Szárító és Őrlő Zrt.
 • Újsolt OT-TA-BE Kft.

 

A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltó szakképző tanfolyammal, négy fő tűzoltó parancsnoki, 13 fő úgynevezett hathetes, 11 fő negyvenórás és egy fő tűzvédelmi-megelőzői szakképesítéssel rendelkezik.

 

A gépkocsivezetők érvényes jogosítvánnyal PÁV I. és tűzoltótechnika kezelői képzéssel is rendelkeznek.

 

A tavalyi évben a Katasztrófavédelem és a Magyar Tűzoltó szövetség által kiírt pályázaton elnyert összegből kisgépkezelői tanfolyamot tartottunk:

 

 • 8 fő átemelő-szivattyú kezelői,
 • 8 fő korongos vágóberendezés,
 • 8 fő pneumatikus emelő párna ,
 • 3 fő Csepel Metz
 • és 4 fő IFA gépjárműfecskendő kezelői képesítést szerzett.

 

Az oktatás a szabadszállási tűzoltóságon a vizsgáztatás a volt laktanya területén történt. Amit ezúton is köszönünk. A tanfolyam költsége 54.400ft volt.

 

Szintén pályázat útján, védőeszközöket kaptunk 282.525ft-értékben:

 • 2 pár melles csizmát,
 • 3 pár tűzoltó védőcsizmát,
 • 5 pár tűzoltó védőkesztyűt.

 

Továbbá tűzoltó technikai eszközökre 156.759 Ft támogatást kaptunk:

 • 2 db „B” nyomótömlő,
 • 4 db „C”nyomótömlő,
 • 1db bontó balta.

 

Valamint üzemeltetési költségre:

 • üzemanyagra: 99.700 Ft-ot
 • Ifjúságneveléssel, hagyományőrzéssel kapcsolatos költségre:100.000 Ft-ot amit pólók vásárlására valamint 80.000 Ft-ot táboroztatásra használtunk fel.

Az ÖTP napkollektorok telepítésére pályázott sikeresen ezt a tervek szerint az elmúlt évben megvalósítottuk. Ennek a költsége több mint 7 millió forint volt. Ez évben is figyelemmel követjük az ilyen pályázati lehetőségeket.

 

Sport:

 

 • Ifi és felnőtt csapattal is részt vettünk a Lajosmizsén megrendezett 800-as kismotor-fecskendő szerelési bajnokságon. (az ifi csapat teljesítményét különdíjjal jutalmazták)
 • A megyei és az országos lépcsőfutó versenyeken. (Molnár Sándor a megyei megmérettetés népes mezőnyében 5. míg Kristóf Andrással párosban szintén 5. helyezést értek el)
 • Több futóversenyen (Kecskemét, Budapest, Szelidi-tó) is indultunk.
 • Az Orosházán megrendezett legerősebb tűzoltó versenyen is két fő (Molnár Sándor és Kristóf András) képviselte a tűzoltóságunkat
 • A tűzoltóknak szervezett 5 fordulós horgászversenynek is mindig volt szabadszállási indulója id. Kristóf Gábor személyében.

 

2015-ben is szeretnénk még több egyesületi tűzoltót bevonni a tűzoltási, műszaki mentési munkálatokba és sporttevékenységekbe.

 

A régi hagyományok szerint továbbra is foglalkoztunk az általános, és középiskolás tanulók tűzvédelmi felkészítésével. A foglalkozások heti egy alkalommal kerülnek megtartásra.

Az oktatások éves tematika szerint elmélet és gyakorlati képzésekből állnak.

A középiskolás csapat a Kecskeméti Kirendeltség által szervezett katasztrófavédelmi versenyen bizonyította az elsajátított tudást, és első helyezést ért el. Az általános iskolás gyermek csapat felkészültségét pedig második helyezéssel jutalmazták.

A megyei versenyre továbbjutott ifi tűzoltók 2.-ak lettek.

 

Augusztusban egyhetes tűzoltó tábort szerveztünk a fiatal tűzoltóinknak. Az egy hét alatt elméleti és gyakorlati oktatásokat tartottunk, valamint meglátogattuk a kecskeméti tűzoltóságot a budapesti tűzoltó múzeumot és a BM HEROS telephelyét is.

A vízből való mentés fogásainak elsajátítására a kecskeméti strand képzett személyzete nyújtott segítséget.

 

A 2015-ös évben ismét megrendezésre kerül az ifjúsági tábor.

 

A tűzoltóság vezetősége és a tagjai továbbra is azon dolgoznak, hogy szakmai felkészültségünket a kor színvonalának megfelelően fejlesszük, és az eszközeinket a beavatkozásokhoz alkalmas állapotban tartsuk.

A gépjárművek fenntartásában, javításában Herkovics Zoltán, Jankovics Gábor, Nagy Sándor több alkalommal nyújtott segítséget. Az ABS rendszert Lóki Zoltán javította. A segítségüket ezúton is szeretnénk megköszönni.

Az egyesület tulajdonába került kalocsai Csepel metzt felújítása elkészült és dicséretes hogy az egyesület több tagja kivette a részét a felújításban.

A gépjárműbe Pozsár Antal jóvoltából GPS készülék is került.

 

Egyesületi létszáma 69 felnőtt 12 ifjúsági és 6 fő diák tűzoltóból áll. A központi támogatásból, amelyet az önkormányzati tűzoltóság fenntartására kapunk. 6 település védelmét látjuk el 9 vonulós tűzoltóval, így nagy szükség van az egyesületi tűzoltók segítségére.

 

Az egyesületnek az összbevétele a tagdíjjakból illetve pályázatokból tevődik össze melyet külön napirendi pontban, mint számviteli beszámolót ismertetek.

 

Az eredményes munkához folyamatosan nagy szakmai segítséget kapunk a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, a kirendeltségektől illetve a hivatásos tűzoltóságoktól.

A riszthatóságot a szakmai felkészültséget és a szerek állapotát is rendszeresen ellenőrzik.

Ezúton is szeretném megköszönni a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a kirendeltségeknek és a hivatásos tűzoltóságoknak a segítségüket, és megkérjük a parancsnok, kirendeltség-vezető Urakat hogy az állományuk felé is tolmácsolják a köszönetünket.

 

A beszámolóból látható hogy mindenképpen köszönettel tartozik az elnökség a tűzoltóság minden egyes tagjának, illetve azok családtagjainak.

Kiemelném Fejszés Imrénét, aki az egyesület könyvelését önkéntesen végezte, amit szeretnénk neki is megköszönni.

Köszönöm a polgármester úr és az önkormányzat vezetőségének támogatását, az ÖTP könyvelőjének Faragó Máriának az elvégzett munkáját.

 

Az egyesület vezetősége az Önök támogatása nélkül nem tudott volna ilyen eredményesen működni.

Ezenkívül köszönettel tartozunk azoknak, akik az elmúlt évben támogatták a munkánkat, valamint hozzájárultak a közgyűlés megtartásához:  Kovács Lajos, Szívós László,  Boczka János, A. Nagy József, Szűcs Sándor, Boczka László, Zengő Tibor, Nagy András, Polgár Sándor.

Köszönjük az ifi tűzoltók és szüleik önzetlen segítségét, és az egyesület valamennyi tagja munkáját.

 

Bízzunk benne, hogy 2015-ben is az egyesület tagjai, és az önkormányzati tűzoltóság fizetett állománya közösen el tudja látni a ránk kiszabott feladatokat

 

Megköszönöm az elmúlt évben végzett áldozatos munkátokat és a jelenlegi figyelmeteket.

 

Szabadszállás, 2015. február. 20.

  Kozma Tibor

elnök

 

About Post Author