Szabadtéri tüzek megelőzéséért közösen

A Megyei Tűzmegelőzési Bizottság „Szabadtéri tűzmegelőzés és kárelhárítás” munkacsoportja ülést tartott, melyen a munkacsoport tagjai értékelték az elmúlt évet, és meghatározták a megelőző tevékenységgel kapcsolatos célkitűzéseket valamint a végrehajtandó feladatokat.
 

A rendezvényt Gyapjas János tű. ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, mint a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság alelnöke nyitotta meg. Az ezredes elmondta, hogy a bizottság a tavalyi sikeresnek értékelt év munkája után sem pihenhet meg, hiszen azok a célok, amelyekért létrejött a bizottság folyamatos propagandatevékenységet és közös munkavégzést igényel. Megnyitó beszédében hangsúlyozta a szabadtéri tüzek megelőzésének kiemelt fontosságát.

A bizottság tagjai az ülésen megvitatták a szabadtéri égetést szabályzó jogszabályokat, különös tekintettel a 2015. március 5-én hatályba lépő új Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaira, valamint a tavaszi időszak teendőit, a propaganda tevékenység kiszélesítésének lehetőségeit. A bizottság célja, hogy a lakosság minél szélesebb rétegét elérje, és a szabadtéri tűzesetek számát az idei évben is radikálisan csökkentse. E cél elérését szolgálja a figyelem felhívó plakát és lakosságtájékoztató brosúra terjesztése a társhatóságok bevonásával, valamint a nagyobb városi rendezvények helyszínén való megjelenés. A bizottság a megyei média együttműködésével hívja fel a figyelmet a szabadtéri tüzek veszélyeire és megelőzhetőségére.

A száraz gazt, az avart és egyéb hasonló szerves anyagot belterületen tilos elégetni, ha azt önkormányzati rendelet nem szabályozza, de megoldást jelenthet a házi komposztálás, amennyiben erre nincs lehetőségük, akkor a zöldhulladék elszállíttatása. A 2015. március 5-én hatályba lépő új Országos Tűzvédelmi Szabályzat viszont a külterületi ingatlanok vonatkozásában az irányított égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez köti. A kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az illetékes tűzvédelmi hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül elbírálja.

 

 

About Post Author