Tájékoztatás az ebösszeírással kapcsolatban

Tisztelt Ebtartók!

Szabadszállás Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően,

ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében 2021. évben ebösszeírást végez!

 Az ebösszeírás időpontja: 2021. március 31. napjáig tart.

 Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani! (Ávt. 42/B. § (5) bekezdés)

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is, tehát akik a korábbi ebösszeírásnál eleget tettek bejelentési kötelezettségüknek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Mindezek alapján a 2021. évi ebösszeírás céljából kérem Szabadszállás közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait / tartóit, hogy az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT ebenként külön-külön kitöltve, legkésőbb 2021. március 31. napjáig juttassák el a Szabadszállási Polgármesteri Hivatalhoz.

A jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek az alábbi módokon tehetnek eleget:

  • szabadszallas@szabadszallas.hu e-mail címre elküldhetik fénykép vagy szkennelt formában
  • papír alapon személyesen a Szabadszállási Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett „Ebösszeírás 2021” feliratú dobozba való bedobással
  • papír alapon postai úton a 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1. szám alatti címre küldve

A bejelentés kötelezettség teljesítéshez szükséges nyomtatványt megtalálják Szabadszállás Város honlapján (www.szabadszallas.hu), valamint a Szabadszállási Polgármesteri Hivatal portáján is átvehetik.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, melynek legkisebb összege a jelenlegi szabályozás alapján 150.000 Ft.

Ezenfelül felhívom a figyelmüket arra is, hogy a benyújtott adatlapok valóság tartalmát a Hivatal munkatársai jogosultak ellenőrizni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától a 4 hónapnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, így szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket megjelöltetni, mivel a kötelezettség nem teljesítése állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, melynek összege 225.000 Ft.

Az ebnyilvántartás aktualitásának érdekében, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást (pl. tulajdonosváltozást, az elhullást, stb.) az állat állat-egészségügyi  felügyeletét ellátó állatorvosnak bejelenteni.

Az ebösszeíró adatlap az alábbi linken letölthető:

eboesszeiro_adatlap_2021 Word (szerkeszthető formátum)

eboesszeiro_adatlap_2021 PDF (Kézi kitöltéshez)

Együttműködésüket köszönjük!

Szabadszállás Város Önkormányzata

About Post Author