Tanévkezdés Bács-Kiskun megyében

A gyermekek biztonsága elsődleges érték, ezért a Bács-Kiskun megyei rendőrök idén is kiemelt jelenléttel segítik a tanévkezdést.

A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét, a közlekedési nevelő munkában való aktív részvételt. A 2008 szeptembere óta működő „Az iskola rendőre” program a 2016/2017-es tanévben is folytatódik. A program célja a gyerekek balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a biztonságukat veszélyeztető tényezők felderítése, megszüntetése.  Bács-Kiskun megyében az idei tanévben 102 településen 155 oktatási intézményben 119 iskolarendőr teljesít majd szolgálatot, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot az iskola vezetésével és a szülői szervezettel, részt vesznek az iskolai rendezvényeken és igény esetén tájékoztatókat tartanak.

Az új tanévben is tovább folytatódnak az iskolai bűnmegelőzési oktatások: a DADA program az általános iskolákban, az ELLEN-SZER a középiskolákban van jelen, az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók pedig állandó jelleggel a középiskolákban tevékenykednek.

Az egyenruhások szeptember hónapban a tanítás kezdetének és befejezésének időszakában kiemelt jelenlétet biztosítanak azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt. Az ilyenkor szokásos kampány során a megyei polgárőrök önállóan is és a rendőrökkel is szoros együttműködésben vannak jelen az oktatási intézmények és az óvodák környékén, elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában segédkezve. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésére.

A megyeszékhelyen a rendőri munkát immár második éve Dunai Richárd 11 éves tanuló segítette, aki elmondta, hogy nagyon fontos az számára, hogy a gyerekek és az idősek is biztonságosan közlekedjenek. Az 5. osztályos fiú elmondása szerint ha felnő, rendőr akar lenni.

Közlekedjenek türelmesen és fokozott figyelemmel!

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

About Post Author