Tavasszal fizetik vissza a lakossági önerőt

Hetvenezer forintban határozta meg az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a Szabadszállási Víziközmű Társulat. Az ezen felül befizetett összeget az előzetes számítások szerint a jövő év tavaszán visszakapják a lakosok – jelentette be a november 25-re összehívott közmeghallgatáson Szabó Zoltán a társulat újonnan megválasztott elnöke.

A közmeghallgatáson dr. Báldy Zoltán a 2015-ös esztendőben elért eredményekről és a jövő év terveiről, Rigó János alezredes a közbiztonság helyzetéről beszélt. A kunszentmiklósi rendőrkapitányság vezetője elmondta, az idei esztendőben mintegy 15 százalékkal csökkent térségünkben a bűncselekmények száma, romlottak viszont a mutatók a közlekedésbiztonság területén. A beszámolóból kiderült, hogy a legtöbb gondot az ittas vezetők okozták. A rendőrkapitány végezetül felhívta figyelmet bűn- megelőzési programjaikra, melyek a lakosság biztonságát hivatottak szolgálni.
Az idei esztendőben több jelentős beruházást tudhat maga mögött Szabadszállás városa – mondta el a november 25-én megtartott közmeghallgatáson dr. Báldy Zoltán polgármester. A sikeres pályázatoknak köszönhetően az idei esztendőben kiépült a térfigyelő hálózat Szabadszálláson. Kilenc személyes Ford típusú kisbuszt nyert az önkormányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott, alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatán. A jármű a tanyagondnoki szolgálat feladatellátását segíti a jövőben. Közel huszonöt millió forint jutott energetikai fejlesztésre. Az újonnan felszerelt napelemeknek köszönhetően nem kerül pénzbe a jövőben a városháza, a közösségi ház és a könyvtár áramellátása. A napokban fejeződik be a Tóth Erzsébet Óvoda energetikai felújítása. A rendelkezésre álló hetvenegy millió forintból elkészül épület homlokzatának és a tető szigetelésének felújítása, a régi, elöregedett nyílászárókat pedig újakra cserélik. Megújult a városi sporttelep öltözője, az általános iskolában is több állagmegóvó munka készült el, folytatódott a járdák és az autóparkolók rendbetétele. A közmunka program keretében mintegy százhúsz főt foglalkoztatott az önkormányzat. A város tulajdonában lévő földeken konyhakerti növényeket termeltek, a javak egy részét a közétkeztetésben hasznosították, a többletet értékesítették. November végére sikerült megoldani Laza Erika doktornő megüresedett orvosi praxisában a tartós helyettesítést. A háziorvosi teendőket dr. Jakab Zsanett és dr. Szikszay Levente látja el a jövőben. A gyermekorvosi ellátás az engedélyek beszerzése után rendeződik. Az új orvos várhatóan januárban kezdi meg a munkát.
A munkahelytereméssel kapcsoltban a dr. Báldy Zoltán elmondta, elkezdődött a volt honvédségi területre tervezett nap-és szélenergia erőmű megvalósítási tanulmányterveinek elkészítése. A létesítmény a becslések szerint 30-40 főnek biztosíthat megélhetést.
A beszámolókat követően a közmeghallgatás résztvevői tehették fel kérdéseiket, melyek nagy része a szennyvízcsatorna építés kapcsán felmerült hiányosságokra korlátozódott. A kérdésekre válaszolva az illetékesek biztosították a jelenlévőket, hogy rövidesen orvosolják a felmerült problémákat.

Felhívás

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével kapcsolatban felmerült helyreállítási problémák kijavításával kapcsolatosan Bajnok Istvánt, az önkormányzat hatósági ügyintézőjét legyenek szívesek felkeresni.
Elérhetőség:
0676/558-006,
0630/349-2856.
Fogadórák időpontja:
Hétfő – 8-17 óra,
Szerda – 8-16 óra,
Csütörtök – 8-12 óra.

About Post Author