Újabb informatikai és szakmai támogatás a védőnőknek

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal hosszú távú támogatást biztosít a védőnői szolgálat hatékonyabb és korszerűbb munkavégzéshez. A védőnők munkafeltételinek javítása érdekében indított újabb programot az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala. Az alapellátásban dolgozó mintegy 1500 kerületi és iskolai védőnő jut laptophoz, hogy még hatékonyabban végezhesse munkáját, valamint olyan, eddig hiányzó speciális eszközöket kapnak, amelyek közvetlenül segítik a védőnők és a hátrányos helyzetű célcsoport tagjai közötti kommunikációt. Ezen túl egy olyan országos információs központ is létrejön, amely technikai és információs támogatást nyújt a védőnőknek. A 12 hónapos projekt a Norvég Alap támogatásával valósul meg összesen 794.648.900 Ft ráfordítással – tudatta az Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Több országos hatókörű projektet indított az elmúlt három évben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a magyar lakosság egészségi állapotának védelmében, amelyben az új feladatok mellett új kompetenciákat sajátíthatott el a védőnői szakma. A védőnők a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló tevékenységet, egészségfejlesztést végeznek. Tevékenységüket nehezíti, hogy a kistelepüléseken, a tanyákon élő hátrányos helyzetű családoknál gyakran olyan „egészségügyi írástudatlansággal” szembesülnek, amely hátráltatja a fent nevezett, illetve a hozzájuk kapcsolódó egészségfejlesztő tevékenységet.

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2016. május 1-jén indította útjára azt a projektet, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a védőnőknek a megelőzés és az egészségmegőrzés területén, valamint térségspecifikus, pilot jelleggel megvalósuló elemeivel hatékonyabban tudják e társadalmi csoportokat az egészséges életmód felé irányítani. A projekt a megvalósítása során kiemelt figyelmet fordít a célcsoporttal kapcsolatos kihívásokra, valamint az újszerű, pozitív szakmai tevékenységek és kezdeményezések kiaknázására.

A mindennapi védőnői munkát olyan komplex tudásanyaggal bővítjük, amelynek módszerei a gyakorlatba is könnyen adaptálhatóak, egyszerűen bemutathatóak az egészségmagatartás megerősítése és akár megváltoztatása céljából. Ezért a projekt keretében elkészül egy preventív jellegű, egészségneveléssel kapcsolatos egyszerűsített oktatási anyag valamint kisfilm.

A védőnői szakma speciális feladatai miatt nehéz megküzdeni a védőnőket munkájuk során érő terheléssel, kiéghetnek, pályaelhagyóvá válhatnak, vagy pszichoszomatikus betegségek alakulhatnak ki. A méhnyak szűrési új kompetencia újabb kihívást jelent a védőnők számára: egy intim beavatkozás elsajátítása, gyakorlása nem volt korábban a védőnői munka része, így felvet sok kérdést és nehézséget, amit szükséges gyakorlati jellegű képzésben megerősíteni és továbbfejleszteni. A program egyik legfontosabb küldetése három kiemelt megyében – Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében – az egyéni és csoportos szupervíziós tevékenységek, egyéni coaching, esetmegbeszélés, illetve tréning biztosítása a védőnők számára a szakmai személyiségfejlesztés támogatása és a stresszterhelés csökkentése érdekében.

A projekt feladata, hogy ebben a három megyében felkutassa azokat a többszereplős együttműködésén alapuló, az egészségneveléssel kapcsolatos tevékenységeket megvalósító példaszerű kezdeményezéseket, amelyek az alapellátás területén mintaszerűen működnek, megcélozva a helyi lakosság egészségének javítását. A legjobbakat díjazzuk, valamint különböző szakmai rendezvényeken és a projekt weboldalon bemutatjuk és publikáljuk.

A roma nők egészségügyi programokban való részvételi hajlandósága szintén komoly módszertani kihívást jelent. Ennek orvoslására a projekt kutatást végez a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei roma nők – kulturális jellemzők figyelembe vétele mellett – egészségmagatartásáról, egészségtudatosságáról, különösen az emlő- és méhnyakszűrésben való részvételi hajlandóság tekintetében. Az egészségkutatás eredményeit az egészségpolitikai döntéshozók hasznosíthatják az országos népegészségügyi programok és szűrések stratégiájának kialakítása során és a tervezésben. Emellett pilot jelleggel egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében kiválasztott településen a helyi védőnő vezetésével és szakemberek támogatásával a hátrányos helyzetű, főként roma családok részére életvezetéssel kapcsolatos egészségtudatosságot erősítő, fejlesztő klubszerű közösségi programot alakítanak ki.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a projekt megvalósításával hosszú távú támogatást biztosít a védőnői szolgálat hatékonyabb és korszerűbb munkavégzéshez.

Projekt megnevezése:A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása HU12-0001-PP1-2016

Hírforrás: OBJEKTÍV Hírügynökség

 

About Post Author