Újabb járdaszakaszok újultak meg a nyáron

Idén is folytatódott város járdáinak rekonstrukciója. A nyáron a könyvtárnál és Honvéd utca rendelőintézet felőli részén készült el a burkolat.

Mint ismeretes 2015-ben közel 250 méter hosszú, különböző szélességű járda újult meg a városközpontban a rendőrségnél, a gyógyszertárnál és a református templomnál. A járdaszakaszok majdnem felét térburkolattal látták el, a fennmaradó rész betonból készült. Ugyancsak a felújítási munkáknak keretében tették rendbe a rendőrség szomszédságában lévő autóparkolót. Az őszi hónapokban újult meg a Hajcsár utcában a Honvéd utca – Piac közötti szakasz. A járda- és az autóparkolók építése a közmunka program keretében valósult meg. A református templom parókiájánál a járdarekonstrukció az egyház közreműködésével készült el. Tavaly elsőként a katolikus templom környezetét, majd augusztusban a Honvéd utca járdáinak óvodai szakaszát tették rendbe.

About Post Author