Virágvasárnapi alkalom volt a református gyülekezetben

Április 20-án, lelkiekben gazdag Virágvasárnapi Istentiszteleti volt a Református gyülekezetben. „Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja, amivel a kereszténység azt ünnepli, hogy Jézus a halála előtti napokban bevonult Jeruzsálembe”. Az igei szolgálatot a 6. c osztály hittanos gyermekei kezdték el, amely alkalommal Jézus Krisztus Virágvasárnapi bevonulásának történetét adták elő, amelynek fő üzenetei a következők voltak:

„Amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva”. Nem győztes hadvezérként vonult be a városba, hanem alázatosan, szerény egyszerűséggel.

A hittanos gyermekek történetének igamagyarázatát, Budainé Terjék Judit a Dunamelléki Egyházkerület Mátraházi Konferencia Központ Igazgatója, mint vendég igehirdető végezte. Majd az Istentisztelet végén megnyitotta a Csillag Varrókőr kézimunkából rendezett kiállítást is a gyülekezeti teremben.

Délután újabb alkalom volt az Egyházközségben, nevezetesen a Bácskiskunsági Egyházmegye Presbiteri Konferenciája, amelyen közel 140 fő vett részt az egyházmegye 38 gyülekezetének képviseletében.

A konferencia előadója Sipos Ete Zoltán, a Szeged-Újszeged Egyházközség lelkipásztora volt és előadás témájának pedig így húsvét előtt nagyon is aktuális témát választott: „Böjt a Bibliában”, valamint „Böjtöljön-e a református ember”? Az előadások után kérdések és hozzászólások voltak, amely által egésszé és teljessé váltak az előadásokban elhangzottak. Az előadások végén pedig a böjti időszakra jellemző szeret vendégséggel fejeződött be konferencia.

Holczmann Mihály Egyházközség gondnoka

About Post Author