XIV. Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó

DSC_0007 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0046 DSC_0050 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0077 DSC_0083 DSC_0096 DSC_0112 DSC_0121 DSC_0140 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0167 DSC_0178 DSC_0183 DSC_0189 DSC_0194 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0206 DSC_0209 DSC_0212 DSC_0225 DSC_0231 DSC_0242 DSC_0255 DSC_0256 DSC_0258 DSC_0263 DSC_0264 DSC_0297 DSC_0301 DSC_0312 DSC_0316 DSC_0323

Újból péntek és a tizenhármas szám, de a találkozó már a tizennegyedik

Ha nyár, akkor július, ha július, akkor városi napok, és ha városi napok, akkor Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó. Immár tizennegyedik alkalommal. Bár péntek van és tizenharmadika, de szerencsésen és érezhetően jól alakult minden (miközben természetesen a babonaság nem a mi világunk).

Az idő, a feltételek, a körülmények kedvező lehetőséget teremtettek egy remek hangulatú találkozóhoz.

Ahogy ez már megszokottá vált, ezek az alkalmak mindig hordoznak valami aktualitást is, ami a hon védelméhez köthető, avagy a helyőrség múltjából fakad.

  • Hatvan esztendővel ezelőtt, 1958. szeptember 1-jével alakult meg – MN 5260 hadrendi számmal – a Magyar Néphadsereg 145. harckocsi ezred.
  • Húsz éve, 1998. augusztus 31-ével szűnt meg a Magyar Honvédség Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola.

A találkozó szervezésének fő oka természetesen mindig az volt és az lesz, hogy lehetőséget teremtsünk az egykori kollégák, munkatársak, barátok közösségének találkozójára.

De hogy ez évben se maradjunk rendezvénysorozat nélkül, a tavalyelőtti „Harckocsik és Szabadszállás – a harckocsik centenáriuma”, valamint a tavalyi „Magyar katonai gép- és kerekes harcjármű gyártás története” eseményeit idén, a „Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója” rendezvényei követik. (E terv megvalósítását nagyban segíti az egyesület sikeres pályázata, mint anyagi forrás.)

A rendezvény kerete magán viselte a már megszokott állandóságot: a helyet, ahol összejöttünk, a József Attila Közösségi Ház, ahol elhunyt társainkért szóltunk a temetőbeli Szabadszállási Honvéd Emlékhely, ahol az egykori helyőrséget idézhettük fel: az Emlékpark, a Parancsnokok parkja, valamint a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény, végezetül az étkezés és a barátkozás színterét az egykori kollégiumi épület biztosította.

Változást a felszólalások tartalma, a műsor, a gyűjtemény fejlődése, és résztvevők személye jelentett. Több mint másfélszáz étkező hazalátogató volt jelen és nem kevesen, aki csak egy-egy programrészre jöttek el. Tudni kell, hogy ez évben még két nagyobb találkozó lesz, az augusztusi szakoktatók összejövetele és a szeptemberi jubileumi találkozó, amely kissé megosztja a megjelenést, de ez így természetes.

A megjelentek köszöntését követően, a Magyar Honvédség megalakulása 170. esztendejére emlékeztetett a rendezvény narrátora. Horváth Balázs.

A találkozó jeles eseménye a zászlóátadási ceremónia volt. Mint azt sokan tudjuk, az MH Alföldi Kiképző Központ csapatzászlója a felszámolástól az Emlékszobában, később a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteményben volt elhelyezve, majd 2017. december közepén visszakerült megőrzésre a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumba. Helyére – Szabadszállás Város Önkormányzata anyagi támogatásával, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – engedélyező – hozzájárulásával – a csapatzászló másolata kerül, amely immár a Gyűjtemény tulajdona lesz.

Katonai kísérettel érkezett a zászló. Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás polgármestere köszöntötte a megjelenteket és ismertette a támogató-adományozó határozatot a csapatzászló másolatról, majd a zászló kézből-kézbe átadása után zászlószalagot kötött.

Farkas Zoltán, a Honvéd Nyugdíjas klub elnöke vette át és köszönte meg az egyesületi, kulturális, sport és hagyományápolási munkát is elismerő zászlót.

A zászló őrzési helyére vitelét követően dr. Kovács György, a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke köszöntötte a megjelenteket és méltatta az eseményt.

Baráth István dandártábornok a ZRÍNYI 2026 Honvédelmi és haderő-fejlesztési program fő gondolataival, eddigi eredményeivel ismertetett meg bennünket, előadását a közelmúltban 5. születésnapját ünneplő Logisztikai Központ tevékenységét bemutató kisfilmmel zárta.

Bencze András ny mk. alezredes, a felszámolása 20. évfordulójára emlékező MH Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskola volt igazgatója az intézménynek a 170 esztendős Magyar Honvédségben elfoglalt helyéről, szerepéről szól, majd dr. Végh Ferenc ny. vezérezredes, a jogelőd szervezet megalakulásának 60. évfordulóját ez évben ünneplő 145. önálló harckocsi dandár volt parancsnoka köszöntötte a megjelenteket és hívta fel a figyelmet a szeptemberi összejövetelre.

A Honvéd Találkozót megtisztelte jelenlétével dr. Salacz László országgyűlési képviselő, eljöttek a támogató alakulatok, társ rendvédelmi szervezetek, társ tagegyesületek, támogató szervezetek képviselői. De itt volt a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály főosztályvezetője, dr. Papp Ferenc ezredes is, aki többek között egyesületünk szakmai tevékenységét is figyelemmel kíséri.

Az ünnepi műsor előadójaként, Pohly Boglárka, a Turay Ida Színház tagja sokak számára ismerős és kedvelt dalok énekelt, „munkára fogva”, énekszóra bírva hallgatóságát is.

Szabadszállási Honvéd Emlékhely kopjafáinál Horváth Balázs emlékező szavai után helyezték el a kegyeletes emlékezés koszorúit és virágait a találkozó résztvevői nevében Szabadszállás polgármestere, az egyesület elnöke, a megjelent parancsnokok, a Logisztikai Központ képviselője.

Az emlékparkban Papp Miklós ny. ezredes a kiképző központ utolsó parancsnoka osztotta meg emlékező gondolatait a jelenlévőkkel, majd megkoszorúztuk a harckocsi alakulat emlékoszlopát, a kiképző központ emlékszobrát és a két évfordulós alakulat emlékkövét.

A megemlékezések sorát a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteménynél zárta a narrátor, majd a találkozó résztvevői megtekinthették a már őrzési helyére helyezett csapatzászlót, a csapatzászlók 1848-tóli általános, illetve az egykori helyőrségi alakulatok csapatzászlóinak történetét feldolgozó anyagot, valamint a szakközépiskola felfrissített emlékszobáját.

A XIV. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó az egykori kollégiumban kialakított ellátó, étkező és beszélgető helyen zárult.

Köszönet illet mindenkit, aki részt vett a találkozó megszervezésében, előkészítésében, levezetésében, az ellátásban, a támogatásban, a programokban. De köszönet jár azoknak is, akik eljöttek, értékelve a találkozó létrehozását, a bajtársi közösségeket, akik kíváncsiak voltak az egykori bajtársaikra, munkatársaikra, … akik találkozni akartak, … mert, ahogy azt mindig is megfogalmazzuk … együtt lenni jó! És nekünk, akik ott voltunk, jó volt!

Kedves Olvasó!

 A 2019. évi tizenötödik találkozó előkészületei hamarosan elkezdődnek. Nemcsak sorszámában, de állandó és változó elemeiben is megpróbálunk újabbat életre hívni, mint az eddigiek voltak. Természetesen itt is lesznek évfordulók, megemlékezések, műsor, de talán nem a megszokott formában. Ötleteket szívesen fogadunk, mert hiszünk a kollektív bölcsességben is, de megvan a saját elképzelésünk is, mint egyfajta kiindulási alap.

Horváth Balázs István

Fotók: Fábián Krisztián

About Post Author