Pályázati felhívás családsegítő munkatárs munkakör betöltésére

                   Alapszolgáltatási Központ – Szabadszállás                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alapszolgáltatási Központ Szabadszállás
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és Gyermekjóléti Szolgálati egységünknél, egyénekkel és családokkal történő szociális segítő tevékenység ellátása a szociális igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv., 15/1998. NM.rendelet, illetve a szakmai protokollok és módszertani útmutatások alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rend. 2.sz.melléklet II.r. 1.pont szerinti végzettség,
 •         Gyermekjóléti és szociális területen szerzett gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •         Magyar állampolgárság.
 •         Büntetlen előélet.
 •         Cselekvőképesség.
 •         Nyilatkozat arról, hogy az 1997.évi XXXI.tv.(Gyvt.) 10/A§ foglalt kizáró ok a pályázó esetében nem merül fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Mediátor, családkonzulens, családterapeuta végzettség.,
 •         Felsőfokú szakképzettség – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű Szakmai igényesség, hatékony kommunikáció, problémamegoldkó gondolkodás, önálló munkavégzés.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 •         Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is. Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, motivációját kérem tüntesse fel.
 •         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megtekinthetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. január 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csavajda Márta intézményvezető nyújt, a 0676/558-181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáltatási Központ – Szabadszállás címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Árpád út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő munkatárs.
 •         Személyesen: Csavajda Márta intézményvezető, Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (278/2020.), valamint a munkakör megnevezését (családsegítő munkatárs).

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         szabadszallas.hu – 2020. október 9.
 •         hírmondó.szabadszallas.hu – 2020. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

About Post Author