Pályázati felhívás adminisztrátor munkakör betöltésére

Alapszolgáltatási Központ – Szabadszállás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alapszolgáltatási Központ

Adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Napi adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium, Érettségi,
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Hatósági erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 •         Kiváló szintű Szakmai igényesség, pontosság, informatikai ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 •         Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.
 •         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megtekinthetik, kezelhetik.
 •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csavajda Márta nyújt, a 703726255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáltatási Központ – Szabadszállás címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Árpád út 5. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor.
 •         Elektronikus úton Csavajda Márta részére a alapszolgkozpont@szabadszallas.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Csavajda Márta, Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         szabadszallas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 5.

About Post Author