Pályázati felhívás családsegítő munkatárs munkakör betöltésére

Alapszolgáltatási Központ       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alapszolgáltatási Központ
Család-és gyermekjóléti szolgálat

Családsegítő munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család-és gyermekjóléti szolgálati egységünknél, egyénekkel és családokkal történő szociális segítő tevékenység ellátása a szociális igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. 15/1998. NM rendelet, ill. a szakmai protokollok és módszertani útmutatások alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rend. 2.sz. mellékletben meghatározott,
 •         Gyermekjóléti és szociális területen szerzett gyakorlat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Gyermekjóléti és szociális területen szerzett gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •         Szakmai igényesség, hatékony kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás, önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Hatósági erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet.
 •         Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 •         Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is. Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, motivációját kérem tüntesse fel.
 •         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megtekinthetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Árpád út 5. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 345/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő munkatárs.
 •         Elektronikus úton Csavajda Márta részére a alapszolgkozpont@szabadszallas.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Csavajda Márta, Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         szabadszallas.hu – 2020. december 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

About Post Author