A megyét járja a megyei önkormányzat

Országosan is példamutató a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a települési önkormányzatok együttműködése. A kialakított partnerség célja az, hogy a 2014-2020-as időszak fejlesztései koordináltan, egymást erősítve valósulhassanak meg. Az egyeztetéseket a települési vezetőkből és megyei önkormányzat területfejlesztési szakembereiből kialakított járási munkacsoportok végezték. Minden járásban 1-1 szakember koordinálásával többszöri egyeztetés után állt össze a terv. Az összegyűjtött több mint 2 ezer fejlesztési ötlet a leendő pályázati rendszernek is megfelelő projekt formájában került rögzítésre. A projektek egyik része a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, míg másik része az ágazati operatív programokban kaphatnak támogatást.

A TOP keretében megvalósítandó projekteknek- több mint 63 milliárd forint értékben – a Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Program (ITP) ad keretet. Ezt a dokumentumot a helyi egyeztetéseket követően a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés fogadja el.

A megalapozott döntések meghozatala céljából a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az elkövetkezendő napokban a megye minden járásában megtartja munkacsoport megbeszéléseit. február 26-án a kecskeméti és a kunszentmiklósi, március 4-én a kiskunmajsai és a tiszakécskei, március 5-én a kiskőrösi, március 9-én a kiskunhalasi és a kalocsai, március 10-én a jánoshalmi és a kiskunfélegyházi, valamint március 11-én a bácsalmási és a bajai járásokban egyeztet a helyi döntéshozókkal a projektek tartalmáról és ütemezéséről. Erre azért is van szükség, mert a brüsszeli tárgyalások eredményeként lényeges információk állnak rendelkezésre az elkövetkezendő évek támogatási rendszeréről, melyek a projektfejlesztést befolyásolják. Ugyanakkor a kötelezően vállalandó indikátorok megyei szintű teljesítése is megköveteli a koordinált tervezést és végrehajtást.

Az Integrált Területi Program (ITP) a 2014-2020 költségvetési időszakra vonatkozó TOP forráskeret felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a helyi igényekkel összhangban. Az ITP-én belül rögzíteni szükséges azt a kritériumrendszert, amely elvi megalapozását adja a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Ezek egy résztét a megyei önkormányzat határozza meg. A Bács-Kiskun megyei szempontrendszert 2015.02.27-én, Baján tárgyalja a megyei közgyűlés.
A közgyűlés számára elfogadásra javasolt kritériumok a következőek:
Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz.
Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez.
Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez.
Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez.
Hozzájárulás integrált fejlesztési programok megvalósításához.

About Post Author