Az „Év Tanyája 2018” pályázati felhívás

Idén is lehet pályázni az év tanyája elismerésre az alábbi kategóriákban:

„Az Év Tanyagazdasága 2018” díj
Kiemelt értékelési szempontok:
• generációkon keresztül öröklődő tapasztalati tudás, a természeti körforgást, a körforgásos gazdálkodás szempontjait szem előtt tartó, azt követő gazdálkodási, tanyasi életmódbeli hagyományok megléte;
• az adott térségre jellemző őshonos és tájjellegű állat- és növényfajták tartása vagy tenyésztése, termesztése a gazdaságban;
„Az Év Hagyományőrző Tanyája 2018” díj
A helyi építészeti, gazdálkodási, ételkészítési, népviseleti hagyományok megjelenítése a tanyai életben.
Kiemelt értékelési szempontok:
• eredeti vagy eredetiben felújított nyílászárók (ajtók, ablakok)
• eredeti vagy eredetiben felújított tetőfedés, homlokzat, lábazat
• eredeti vagy eredetiben felújított falak, padlóburkolatok
• a helyi, néprajzi hagyományokhoz kapcsolódó népviselet megjelenése a mindennapokban
• helyi építészeti hagyományokat követő építkezési mód használata a tanyai épületeken
• hagyományos háztartási, gazdálkodási eszközök használata
• termények és állati eredetű termékek feldolgozása hagyományos módon, lekvár- és szörpkészítés, disznóvágás, hagyományos ételek készítése
„Az Év Határon Túli Tanyája 2018” díj
Területi lehatárolás: az Alfölddel természetföldrajzi értelemben szerves egységet alkotó, határon átnyúló, partiumi, vajdasági tanyás térségek tanyagazdáinak pályázatait várjuk.
Kiemelt értékelési szempontok:
• tájba, természeti környezetbe illeszkedő tanyaépületek
• hagyományos, környezetkímélő gazdálkodási módszerek használata
• a tájra jellemző őshonos növény- és állatfajták termesztése, tartása vagy tenyésztése a gazdaságban
„Az Év Tanyája 2018 Közönségdíj”
A díjat a beküldött fotók alapján a meghirdetett internetes oldalon a megadott határidőig legtöbb szavazatot kapó tanya, illetve tanyagazda nyeri el.

A pályázat formai követelményei:
• A pályázó neve, címe és elérhetőségei (telefon, e-mail);
• A4-es oldal, normál margó (2,5cm), Times New Roman betűtípus, 13-as betűméret;
• Terjedelme legfeljebb 2 oldal;
• Színes, digitális fényképek csatolása (legalább 300 dpi, 2 MB méret).
A pályázat tartalmi követelményei:
• A tanyának a pályázat elbírálása során figyelembe vett szempontok alapján történő bemutatását kérjük (például hány generáció óta van a család birtokában a tanya, az épületek történetéről, a gazdaság bemutatásáról, a gazdaságban uralkodó szemléletről szóló leírás); valamint
• a tanyát bemutató színes digitális fényképeket kérünk csatolni a következők szerint: a lakóépületről minimum 4, maximum 20 külső, illetve belső kép.
A pályázat során benyújtandó egyéb dokumentumok:
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentáció arra felhasználható részeinek kiadványokban, illetve írott sajtóban történő megjelenítéséhez;
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó valamely díj elnyerése esetén részt vesz a Földművelésügyi Minisztérium tanyasi élet népszerűsítését segítő programjában (pl. interjúk, média megjelenések, szaklapokban, kiadványban történő megjelenés).
A pályázat benyújtásának időszaka: 2018. május 3-tól – 2018. július 31-ig
A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag elektronikus formában azevtanyaja@fm.gov.hu e-mail címre.
A pályázatok értékelése:
A díjak („Az Év Tanyája 2018 Közönségdíj” kivételével) nyerteseinek kiválasztása a pályázatban felsorolt szempontok figyelembevételével, a pályázatok értékelésére megbízott Bíráló Bizottság ülése során, illetve a legeredményesebb tanyák személyes bejárása keretében történik a pályázatok beérkezése után. A végső döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján a földművelésügyi miniszter hozza meg.
A közönségdíj esetében a díj odaítélését a közönség által az adott internetes oldalon leadott szavazatok száma határozza meg.
A díjak átadása:
A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a Földművelésügyi Minisztérium dísztermében.

Pályázatokkal kapcsolatos további információ:
Földművelésügyi Minisztérium
Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai Főosztály
azevtanyaja@fm.gov.hu

About Post Author