Egy élmény gazdag esztendő – 2018 – a HNYK történetében …

A 2018-as év számos eseménye méltán bírt nagy hatással a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Egyesület, vagy Klub) közösségére.

Közel négy esztendeje folyik tudatos és hangsúlyos hadtörténeti, haditechnikai visszaemlékezés sorozatunk. Az előző évekbeli, a magyar harckocsi, katonai gép- és kerekes harcjármű gyártás történetét feldolgozó programjainkat követően, a 2018-as esztendei szakmai tevékenységünk fő vonulatát a „Hadtörténeti évfordulóinkra emlékezünk …” rendezvénysorozat alkotta, amely magába foglalta a Magyar Honvédség megalakulása 170. és a Nagy Háború, avagy az I. világháború befejezése 100. évfordulójához kapcsolódó szakmai összejöveteleinket, valamint sport- és túra szakágunk eseményeit.

Kis megállókkal megszakított időutazásunkra a nagy évfordulók késztettek bennünket, ahol a megállókat az egyes rendezvényi alkalmak jelentették. Számos eseményre emlékeztünk, és ezen találkozókhoz kapcsolódóan négy, a történéseket, az oda vezető folyamatokat, a következményeket, és a személyes, valamint helyi kötődésünket, érintettségünket feldolgozó kiállítást rendeztünk.

Január 12-én, a Doni áttörés emléknapján a II. világháború áldozatainak emlékművénél és a közösségi házbéli kiállítás megtekintésekor a 75 esztendővel korábbi véráldozatra emlékeztünk. Személyes érintettségünket annak a 117 fronton és hadifogságban elhunyt katonának az emléke hordozza, akiknek a neve a műre felvésetett.

Május 23-án a Magyar Honvédelem Napja és a Magyar Hősök Emléknapja adta a tagok, érdeklődők és meghívottak számára az apropót a közös megjelenésre, a Magyar Honvédség megalakulása 170. évfordulója alkalmából a honvédség megszületése körülményeinek, és a 170 esztendő történetének fontosabb szakaszai, eseményei felelevenítésére. A rendezvény fő előadója, dr. Gáspár Tibor ny. mk. vezérőrnagy, a közel egy és háromnegyed évszázados történet egy sajátos szegmensével, a katonai logisztika fejlődésével ismertette meg hallgatóságát. Az előadást követően egy, a Magyar Honvédség 170 esztendejét benne a két emléknap történetét is bemutató kiállítást nyitottunk meg, majd az emlékező nap eseményei az I., majd a II. világháborús emlékműveknél – koszorúzással – zárultak.

A július 13-ai XIV. Szabadszállás Helyőrség Honvéd Találkozó-n a hatvan esztendővel ezelőtt, 1958. szeptember 1-jével megalakult Magyar Néphadsereg 145. harckocsi ezredre és a húsz éve, 1998. augusztus 31-ével megszűnt Magyar Honvédség Gépjárműtechnikai Honvéd Szakközépiskolára emlékeztünk. Jeles eseménye volt az alkalomnak, hogy Szabadszállás Város Önkormányzata az utolsóként felszámolt helyőrségi alakulat, az Alföldi Kiképző Központ csapatzászlójának másolatát adományozta az Egyesület és egyben a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény részére. Ehhez kapcsolódóan készült el és került elhelyezésre egy, a csapatzászló általános és Szabadszállás helyőrség alakulatai csapatzászlóinak a történetét bemutató tabló is.

Szeptember 8-án tartotta – önálló – születésnapi rendezvényét az egykori harckocsizó alakulat, melyre igen sok egykori katona, nem kevés sorállományú is(!), és családtagjaik érkeztek, volt, aki több évtizeddel a tényleges szolgálata után.

Szeptember végén nem csak Petőfi szavaira („Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, …”) emlékeztünk, hanem 28-ai rendezvényünkön a Nagy Háború befejezésének 100. évfordulójára is. Dr. Ravasz István alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze tartott előadást, melyben felvázolta az I. világháború előzményeinek, lefolyásának, befejezésének és lezárásának (fegyverszünet, békekötés) eseményeit, kiemelve a magyar vonatkozásokat. Hangsúlyosan kerültek bemutatásra a keleti hadszíntér eseményei, benne a Przemyśl erőd, valamint az olasz front harcai. Nem maradt el a Nagy Háborút, az odavezető folyamatokat, a szövetségi rendszerek kialakulását, a harccselekményeket, a fegyverszüneteket és békekötéseket bemutató kiállítás sem.

Október 5-én, a Nemzeti Gyásznap elő napján – az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából – az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követő megtorlás áldozataira: az aradi vértanúkra és áldozattársaikra emlékeztünk.

A Petőfi Sándor Általános Iskola előtti parkban lévő emlékköveknél idéztük vissza nemzeti nagyjaink emlékét, majd Babucs Zoltán hadtörténész tartott előadást, melyben megismertette hallgatóit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeivel, a megtorlás időszakával, okaival, az aradi tizenhárom vértanú és áldozattársaik történetével. Megvilágította a hazafiság, a honért érzett felelősség fontosságát, tartalmát, melynek legszebb s egyben a legtragikusabb példája a tizenhárom vértanú mártíromsága.

Az előadást a hagyományainknak megfelelően egy, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, továbbá a világosi fegyverletételt követő megtorlási időszakot, a gyalázatos és eleve elrendeltetett cinizmust, a haynaui fejeket akarást, a katonák megszégyenítésére törekvést és véráldozatot bemutató kiállítás megnyitója és megtekintése követte. A kiállított anyag révén megismerhette a látogató a szabadságharc néhány szabadszállási parancsnokát is: Petőfi István századost, Rozsnyai József századost, Rozsnyai Pál főhadnagyot és Zieger Antal főhadnagyot.

Ezt az egész évet átfogó rendezvénysort zárta november 21-én a Hadtörténeti Múzeumban tett látogatásunk, a Várnegyed megismerése, tárlatvezetéssel a „Magyarország a Nagy Háborúban, 1914–1918” című kiállítás megtekintése, és további bemutatók önálló bejárása.

E színes, sokoldalú eseménysorhoz kapcsolódtak a Klub sport- és túra szakosztálya programjai, hiszen azok vagy a fenti események másnapján rendeződtek, vagy megnyitásuk része volt egy-egy rövid megemlékezés, illetve túráink kezdő, vagy záró ellenőrző pontja volt az önkormányzat és az Egyesület által fenntartott Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény, ami újabb lehetőséget adott a visszatekintésre és a hagyományápolási tevékenység bemutatására egyaránt.

Közel tíz éve, a tagság egészségének megőrzése, az egészséges életmódra nevelés érdekében jött létre a Klub keretein belül a szenior labdarúgó-, majd bővült a túra szakággal.

A kispályás labdarúgó csapat a harmincéves múltra visszatekintő baráti kör, a Barátok FC közösségére épül és folyamatosan megújul, fiatalos lendületet hoz a klub életébe. Tagjai heti rendszerességgel edzéseket tartanak és részt vesznek a túraegyesület munkájában is.

Az elmúlt évben immár kilencedik. alkalommal rendezte Egyesületünk a Szabadszállás Városi Napok Honvéd kispályás labdarúgó tornát, mely egyben jubileumi esemény is volt. A helyi és a meghívott, a Magyar Honvédség velünk együttműködő szervezeteit képviselő csapatok mellett a közel 60 főnyi volt Barátok FC tag (akik korábban, vagy jelenleg tagjai a csapatnak, s azok gyermekei) további három saját csapatot alkotva jó hangulatban küzdött az érmekért, kupákért, különdíjakért, majd egy baráti beszélgetés keretében elevenítették fel az eltelt 30 esztendő emlékezetes pillanatait.

Az eredményhirdetés során városunk polgármestere köszönte meg a Barátok FC egykori és jelenlegi játékosainak, hogy múltjukkal, sportszeretetükkel és sportszerű játékukkal példát adnak a jelen fiataljainak is az egymás tisztelete, az összetartozás erősítése területén.

Strázsa Túra szakágunk az előző évekhez hasonló nagy gondossággal és lelkesedéssel szervezte és rendezte meg a 2018. évi túrarendezvényeket, melyek kissé sajátosra sikeredtek, lévén a négyből hármat szinte vizes túraként kellett megélnie a résztvevőknek.

Már az első, fő túrarendezvényünk az április 6-i V. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra alatt is sűrűn könnyezett Esőisten. A majdnem egész napos eső nemcsak a túrakörülményeket nehezítette, de sajnos rányomta bélyegét a részvételi létszámra is, hiszen „csak” 465 fő vágott neki és teljesítette a választott távot.

A teljesítménytúra az „idegenek” túrája, hiszen rendezésében, biztosításában 50-60 fő is részt vesz, így a tagok nagyobb része ebből kimarad. Ennek feloldására születtek meg az évszakos túrák, a Nyári/Őszi és Téli Strázsa túrák, melyek már örömtúrák, kimondottan a gyaloglás örömét, a táj szépségének befogadását szolgálják. Hamar kinőtték az egyesületi kereteket, és a résztvevők létszáma erőst megnövekedett: 2018-ban több mint ezer fő teljesítette a maga elé kitűzött célt, s ebből a szintén áztatós nyári és őszi túrák után, csak a december 29-ei, ragyogó idős, téli lépdegélésen 447-en járták végig az Izsák melletti Vadasban kijelölt túratávokat, és ismerkedtek a Felső Kiskunság természeti értékeivel.

Nemcsak szervezünk túrákat, de természetesen tagjaink járják az országot, több helyre visszajáró vendégként érkezve vesznek részt a mások által szervezett kihívásokon. 2018-ban 10 társ teljesítménytúrát és egy sziklamászási lehetőséget látogattunk meg, de egy kilencfős csapatunk Szerbiában is túrázott a Mihajlo Kampos emléktúrán (itt sem először).

A túrázás helyi feltételeit 2014-ben egy, a térségünkben hiánypótló, nagy összefogással és támogatással, saját erővel létrehozott, hivatalos sárga jelzésű – mintegy 40 km-es – túraútvonal kiépítése és ebbe 2017-ben egy 9,4 km-es körtúra útvonal beépítése teremtette meg. Természetesen nem volt elég e jelzett utak létrehozása, de évente visszatérően nagy figyelmet fordít egyesületünk azok karbantartására, felújítására is. 2018-ban 28 km hosszan kerültek pótlásra a hiányzó oszlopok, illetve pótlásra és festésre a túrajelzések.

Strázsa túráink nem csak önmagunknak szerveződnek, mindegyik vonzza az ország különböző területeiről a gyaloglás szerelmeseit, sőt számos határon túli sporttárs is eljön közénk. Túrarendezvényeink népszerűségét jelentősen növelte, hogy együttműködési megállapodás keretében az Egyesület rendezvényei egyben az Ötpróbával Tokióba Program verseny helyszínei is voltak, valamint, hogy az Őszi Strázsa Túra része volt a Világ Gyalogló Nap és az Európai Sporthét rendezvénysorozatnak is.

Sokan mondják, az alföldi túrázásban nincs szépség, nincs kihívás. Mi azt mondjuk: gyere, túrázz nálunk! Hidd el, észre fogod venni a táj szépségeit, és már a második 45 fokos futóhomok bucka/kisdomb megmászása után meg fogod tapasztalni a kihívást is.

Az már csak apró többlet, hogy a fentebb sorolt események közben a helyi Kolbásztöltő Fesztiválon a „Kolbász-királyok” csapatunk aranydiplomás lett, hogy ellátogattunk Székesfehérvárra a honvédségi Ikarus, Budapestre – a GAMMA Zrt-hez – a KOMONDOR jármű gyártóhelyére, hogy a Helyőrségi Gyűjteménnyel rendszeres résztvevői vagyunk a múzeumok éjszakája programnak, hogy egyebeket már ne is soroljunk.

Mint a legtöbb egyesület, így a Honvéd Nyugdíjas Klub működésének lehetőségeit és eredményességét is a rendelkezésre álló források nagysága határozza meg. Ehhez szükség volt a pályázati források felkutatására, minőségi pályázatok kidolgozására, az elnyert források szabályos felhasználására és az elszámolások precíz végrehajtására. Az előző évek tapasztalatait is felhasználva eredményes pályázatokat/kérelmeket nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, a Honvédelmi Minisztériumhoz, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksághoz, Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatalához, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségéhez.

Az egyesületi tevékenység eredményességét jelzi, hogy rendezvényeinkkel a tagságon kívül a lakosság egyre nagyobb részét érjük el (az elmúlt években szervezett túráinkon több mint 3.000-en vettek részt, de szakmai programjainkon, megemlékezéseinknek is több száz látogatója volt). Egyre többen ismerik meg és fogadják be az Egyesület tevékenységét, melynek eredményeként érezhetően nőtt a személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlása révén befolyt támogatásunk is.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta e vázolt rendezvénysorozatot, és köszönet azoknak is, akik eljöttek meghallgatni az előadókat, megtekinteni a kiállításokat és részt vettek a megemlékezéseken akár szereplőként, akár emlékezőként, vagy részt vettek túra- és sportrendezvényeinken szervezőként, rendezőként, vagy sporttársként.

Sikereinkhez sok szervezőmunkára, kivitelezésre, számos – az egyesület, az önkormányzat, vállalkozók és támogatók közötti – összefogásra, nem kevés pályázat megírására, az elbírálásnál éles szemű ítészekre volt és van szükség, akik észrevették és velünk együtt belelátták lehetőségeinket a rendezvényekbe. A 2018-as esztendőben mindezek megadattak Egyesületünk számára.

Buza Vince és Horváth Balázs István

About Post Author