Egyesületi számadás 2017.

Február 24-én tartotta a 2016. évi tevékenységét értékelő és a 2017. évre feladatokat meghatározó Közgyűlését a Honvéd Nyugdíjas Klub. A rendezvénynek a József Attila Közösségi Ház adott helyet.

A megjelent tagságot és a meghívottakat Horváth Balázs levezető elnök köszöntötte. A kötelező formalitásokat (határozatképesség megállapítása, közgyűlési tisztségviselők megválasztása, napirend elfogadása) követően az érdemi munkára tért át az egyesület döntéshozó testülete. Farkas Zoltán elnök számolt be az előző évi tevékenységről és az egyesületi gazdálkodásról. Kiemelt szervezeti eseményként értékelte a megújult Alapszabály Törvényszék általi jóváhagyását és nyilvántartásba vételét, valamint az MH Logisztikai Központ parancsnokával közösen aláírt együttműködési megállapodást.

Az elmúlt esztendőben számos esemény szervezője, rendezője volt a klub, amelyek igen sok érdeklődőt vonzottak és hoztak a közösséghez. Csak felsorolás jelleggel: megülte az egyesület a 40. születésnapját, megszervezte a III. Strázsa Honvéd Teljesítménytúrát és az évszakos túrákat, megrendezte a XII. Helyőrségi Honvéd Találkozót, a VII. Városi Napok Kispályás labdarúgó tornát. A ”Harckocsi éve” alkalmából háromszor kétnapos rendezvénysorozatot tartott a szervezet, melynek keretében előadásokon, kiállításokon ismerkedhettek meg az érdeklődők a magyar harckocsizó fegyvernemmel és harckocsigyártással. Negyedévente zenés lángos/pizza partikat tartott az egyesület. A kirándulások úti célja Győr (Rába Technológiai Centrum, MH 12. Arrabona légvédelmi rakétaezred), Tata és Kocs voltak. Részese volt a Gyűjtemény a Múzeumok éjszakája rendezvénynek, és számos egyéb alkalommal is fogadott látogatócsoportokat. Mindezeken túl számos megemlékezés, kisebb-nagyobb rendezvény résztvevője is volt a HNYK. Fejlődött a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény: átadásra került a harckocsizók emlékszobája.

Az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik tevékenységükkel, anyagi/ szolgáltatásnyújtási támogatásukkal hozzájárultak a klub sikeres tevékenységéhez.

A rendezvények, a szervezeti élet, a hagyományápolás, a szociális és érdekvédelmi munka terén elért eredményekhez a szervezők lelkes munkáján, a megjelentek, résztvevők tevőleges közreműködésén túl a pályázatok, a támogatások és a hozzájárulások adta biztos pénzügyi fedezet is kellett. A sikeres pályázatok és a jó gazdálkodás eredményessége már ez évre is áthúzódik, megteremtve az induló anyagi forrást.

A beszámolót követően Bánáti Csaba – a Pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke – ismertette a 2016. évi gazdálkodás ellenőrzéséről szóló jelentést, amely megállapította a gazdálkodás törvényességét, eredményességét, a szakszerű elszámolást, könyvelést.

A múlt után a jelen lett a téma, az egyesület elnöke beterjesztette a 2017. évi Munkatervet, Búza Vince elnökhelyettes pedig a kapcsolódó gazdálkodási tervet.

Ahogy elhangzott, feladat lesz az idén is. Ismét csak felsorolás jelleggel: kirándulás Szolnokra (RepTár Repülőmúzeum, Hadkiegészítési Szakgyűjtemény), tanulmányi utak Visontára (Mátrai Erőmű), és Szigetszentmiklósra (Csepel Autó Gyártmánymúzeum). Előkészületben van a IV. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra, szerveződnek a Nyári/Őszi/Téli Strázsa túrák, a negyedéves parti-rendezvények.

Természetesen ezekhez is kell az alapmuníció, az anyagi forrás, melynek megteremtésére az egyesületnek már kettő befogadott pályázata vár tényleges támogatás megítélésére. Számít a szervezet a pártolóira, köszönettel kéri a személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásokat, és minden egyéb hozzájárulást.

A beszámolók és tervek előterjesztését követően Csóka Tamás, a BEOSZ Dél-alföldi Régió alelnöke köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, köszönte meg a végzett munkáját, és kívánt sok sikert az ez évi munkához.

A Közgyűlés a beterjesztéseket egyhangúlag elfogadta.

A jogszabályi környeztet változásával megújult Alapszabály az egyesületi tevékenység átgondolását is jelentette. Ennek következtében a meglévő belső szabályzókat át kellett dolgozni, továbbá újakat kellett/kell kidolgozni. E munka első eredményei a Közgyűlés elé kerültek.

Horváth Balázs ismertette az egyesületi tevékenység szabályzóinak egymásra épültségét, összefüggéseit, majd beterjesztette az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát. Búza Vince a Számviteli Politikát, az egyesület gazdálkodási szabályainak gyűjteményét, Bánáti Csaba pedig a Pénzügyi ellenőrző bizottság Szervezeti és Működési Rendjét mutatta be.

Az új szabályzókat a Közgyűlés elfogadta.

Az utolsó napirendi pont keretében – Farkas Zoltán elnök személyében – megválasztásra és meghatalmazásra került az egyesületnek a BEOSZ Küldöttgyűlésére és a BEOSZ-DAR Közgyűlésére küldött képviselője.

Az Alapszabály és az új Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak megfelelően – az egyesületi tevékenység támogatása, céljai megvalósulásának elősegítése, az általuk képviselt intézmények közösség támogató tevékenységének biztosítása elismeréséül – a Közgyűlés „Tiszteletbeli tag”, az Elnökség „Pártolói tag” címeket adományozott. Az erről szóló emléklapokat az elnök adta át az érintettek részére.

Gáldonyi Sándor százados, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kecskeméti irodavezető helyettese köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, tájékoztatta a jelenlévőket a közelmúlt szervezeti változásairól, az iroda tevékenységéről, a honvédséghez tartozók lehetőségeiről, végül megköszönte azt a segítséget, melyet az egyesület adott a szociális és érdekvédelmi tevékenysége során.

Dr. Báldy Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, elmondta mennyire nagyra tartja azt a közösségépítő tevékenységet, amelyet az egyesület kifejt, és amely leghatározottabban a Gyűjtemény kezelésében testesül meg.

A Közgyűlést követően a Tóth Autómix étteremben – közös vacsorával – zárta a napot a Honvéd Nyugdíjas Klub.

 

Horváth Balázs István

About Post Author