Evangélizációi esték a református gyülekezetben

Az adventi időszakban, decemberben három alkalommal, csütörtök esténként 18 órai kezdettel kerültek megtartásra az evangélizációs alkalmak a református gyülekezeti teremben.

Mind a három estén Jónás próféta könyvének első és második fejezete szolgált alapjául az igemagyarázatnak. Az igeszolgálatot mind a három alkalommal Szabó Zsolt református lelkipásztor végezte, amely alkalmakon szép számmal vettek részt a gyülekezet tagjai. Az Adventi várakozás időszakában a hitmélyítés szépen és harmonikusan illeszkedett Karácsonyhoz – Jézuskrisztus születése napjának ünnepéhez, sok szép gondolattal, bizonyságtétellel és imaközösségi megszólalásokkal.

Köszönjük Szabó Zsolt lelkipásztornak az evangélizációs alkalmakat, hogy munkája mellett szeretettel vállalta el a szolgálatot ezeken az estéken.

Holczmann Mihály gondnok

About Post Author