„Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk és leszünk Egy Cél és Egy Akarat…”

Maratoni felolvasó estekkel tisztelegtek február 17-én a világ mintegy hatvan településén az erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, szentegyedi és czegei gróf Wass Albert emléke előtt, megidézve a lélek legmélyéről feltörő kristálytiszta magyarságtudat, és a hazafiság megtestesítőjét. A debreceni Hegedűs Gergely András tíz esztendeje elindított kezdeményezéséhez idén a szabadszállási város könyvtár is csatlakozott.

A felolvasó maraton résztvevőit Pócs Balázs köszöntötte, aki elsőként a kezdeményezés szervezőjének levelét olvasta fel. – Mi valamennyien, akik örömmel a szívünkben megérkeztünk erre az ünnepre, egy utat járunk. Járjuk az utat a családunk boldogulásáért, a közösségünk épüléséért és a nemzetünk megmaradásáért. Mert valamennyien tudjuk, hogy ez a megmaradás egyben a feltámadásunkat is jelenti az Idő fordulásával! Ezen az úton kitartóan keressük, és kitartóan képviseljük az Igazságot, ahogy Wass Albert is hordozza magával tűzön-vízen át a „Szót, ezt a szent tépett lobogót” a Láthatatlan lobogó című versében. Ott úgy fogalmaz, viszi tovább a szent lobogót, ha két lába térdig kopik is! Akkor is, ha úttalan bozótokon kell áttörnie, akkor is, ha vad sziklák merednek előtte, és akkor is, ha a poklok pokla ég mögötte!– idézte Hegedűs Gergely András gondolatait, majd Wass Albert életéről és munkásságáról beszélt.

Elmondta, hogy kiváló írónk életének kétharmadát száműzetésben töltötte, magyarságmentő munkássága miatt több ízben az is életére törtek. A szülőföldjén a mai napig hazugságra alapozva néhányan háborús bűnösként tartják számon.

A maratoni felolvasó est résztvevői egyebek mellett Wass Albert, Karácsony Benő, Reményik Sándor, Szabó Dezső, Tormay Cécile, Nyírő József, Dsida Jenő műveiből olvastak fel részleteket. A rendezvényt az X-Bár együttes műsora és a Duna televízió „Hazajáró” sorozat stábjának filmjei tették teljessé.

Wass Albert felolvasó maraton

A debreceni Hegedűs Gergely Andrásnak 2003 telén támadt egy ötlete: Wass Albert műveiből egyszerre több helyszínen 24 órás felolvasást tartani, és ezzel a világcsúccsal felhívni a figyelmet az elhallgatott író munkásságára. A hajdúsági kezdeményezés futótűzként terjedt a világ magyar közösségeiben. A néhány hónappal előtte megalakult Egyesült Magyar Ifjúság szervezésében végül összesen tizenhárom helyszínen indult meg a felolvasás 2004. február 21- én. Négy évvel később, 2008 végén a székely-magyar kézfogás jegyében zajló Pilis-Hargita túra szervezői élesztették újra fel az ötletet, s egy órával megtoldva az első felolvasást, újra meghirdették a kezdeményezést.

Wass Albert: Ha eljön majd a nap

Ha eljön majd a nap, amikor meghalok: Ti ne gyászoljatok.
Én mindig itt leszek, mindig közel leszek.
Megtaláltok napnyugtakor,
a vízimadár esti repülésében,
Egy galamb szárny-suhogásában,
s egy bagoly huhogásában.
Én itt leszek közel. Őrt állok az erdő csendje fölött és
Álmotok felett is őrködöm. Ha érezni akartok engem, lépjetek ki a természetbe,
És álljatok meg valahol a csendben. Fák szelíd neszében,
a suttogó nád halk zenéjében engem meghallotok.
Mosolyogjatok egy virágra, egy pillangóra, egy kis madárra,
Egy pislogó csillagra a messzi láthatáron,
Míg az estnek árnya köröttetek lassan bezárul.
Csak mosolyogjatok, és én az öröklét ragyogásában
Visszamosolygok rátok.

About Post Author