Közgyűlés a Honvéd Nyugdíjas Klubnál

_DSC0009 _DSC0020 _DSC0040 _DSC0075 _DSC0096 _DSC0097

A hagyományoknak és a vonatkozó szabályoknak megfelelően az éves beszámoló és feladat meghatározó közgyűlését tartotta az Egyesület tagsága 2019. március 22-én a József Attila Közösségi Házban.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Báldy Zoltán Szabadszállás Város polgármestere, Csinga Mihály ezredes az MH Logisztikai Központ megbízott parancsnoka, Gáldonyi Sándor százados az MH 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képviselője, Vanyurné Lázár Erzsébet a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője, Hazuga Károly nyugállományú altábornagy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének (BEOSZ) elnöke, Csóka Tamás ezredes a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnökhelyettese, valamint az Egyesületet támogató, vele együttműködő civil szervezetek vezetői, képviselői.

A megjelent vendégek és egyesületi tagok köszöntését követően a résztvevők egyperces néma főhajtással emlékeztek az Egyesület néhány nappal korábban hosszú betegség után elhunyt tagjára, a Gyöngyösön élt Szűcs Attilára.

Az érdemi munka első részében az Egyesület elnöke, Farkas Zoltán nyugállományú mk. alezredes ismertette az elnökség beszámolóját a 2018. évben végzett munkáról, az elért eredményekről. „…az előző év úgy az elnökség, mint a tagság részére is meglehetősen zsúfolt, eseményekben, rendezvényekben gazdag volt, de kijelenthetem, hogy a tervezett feladatokat eredményesen teljesítettük. Méltó módon eleget tettünk az Alapszabályunkban megfogalmazott követelményeknek, rendezvényeinkkel sikeresen képviseltük úgy az Egyesület hagyományait, mint a település érdekeit…., ezúton is köszönetem fejezem ki az elnökség tagjainak, az Egyesület tagságának és köszönöm a támogatóink bizalmát, segítségét, mellyel jelentősen hozzájárultak az eredmények eléréséhez…”

Ezt követően a Gazdálkodási Bizottság elnöke egészítette ki szóban a résztvevők számára már ismert írásos beszámolót az Egyesület 2018. évi gazdálkodásáról. Búza Vince ny. alezredes elmondta: „…eredményesen alkalmazta az Egyesület a 2017. évben bevezetett „projekt-gazdálkodást”, melynek eredményeként csak a biztosított források által lefedett feladat-csoportok kerültek végrehajtásra és ennek révén folyamatosan naprakész információkkal rendelkezett az elnökség a gazdálkodás aktuális helyzetéről…”

A 2018- évről szóló beszámolókat Bánáti Csaba ny. őrnagy, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vezetője zárta a bizottság éves munkájáról szóló jelentés beterjesztésével. Összességében megállapította, hogy az Egyesület 2018. évi tevékenysége tervszerű és szervezett volt, annak gazdasági alátámasztása fegyelmezetten, a vonatkozó szabályok betartásával valósult meg.

Az előterjesztések második részében az Egyesület elnöke ismertette az elnökség által összeállított, a  2019. évre vonatkozó munkatervet és megállapította, hogy ebben az évben sem fog szűkölködni az Egyesület a feladatokban. Elmondta, hogy a fő erőkifejtést ebben az évben is a hagyományápolásra (katonai szervezetek és a helyőrség megszűnésével kapcsolatos rendezvénysorozat, a honvédtalálkozó megszervezése, a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény fejlesztése, bővítése), valamint a túra rendezvények eredményes lebonyolítására fordítja az elnökség.

A tervezett feladatok anyagi feltételeinek megteremtéséről ismét a Gazdálkodási Bizottság elnöke terjesztette be az Egyesület 2019. évi gazdálkodási tervét és ismertette a már elkészült és beterjesztett pályázatokat, melyek támogatottsága esetén biztosított lesz a tervezett feladatok végrehajtása.

Az elhangzott előterjesztéseket a korábban kiadott írásos anyaggal együtt a Közgyűlés egyhangúan elfogadta.

A folytatásban a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés egyhangú határozatával megbízta az Egyesület elnökét a BEOSZ és a BEOSZ-DAR küldöttgyűlésein a Honvéd Nyugdíjas Klub képviseletével.

Ezt követően a Közgyűlés az elnökség javaslatát elfogadva „Tiszteletbeli tag” címet adományozott Csinga Mihály ezredes, az MH Logisztikai Központ megbízott parancsnoka részére. Az erről szóló emléklapot és a korábban az elnökség által Varga József és Mágory Géza vállalkozók részére adományozott „Pártoló tag” címről szóló emléklapot Farkas Zoltán az Egyesület elnöke adta át.

A levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlés résztvevőit, hogy az Egyesület részt vesz a BEOSZ-DAR által kezdeményezett „Tavaszi Hadjárat-2019” kerékpár emlék-túrán, melyen az egyesület tagjainak az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékezve a létszámarányosan rá eső távot kell teljesítenie érintve az eseményhez kapcsolódó emlékhelyeket.

Az esemény alkalmából az elnökség kezdeményezte egy emléktábla elhelyezését és ünnepélyes avatását a helyi vasútállomáson, emléket állítva az 1929. június 26-i eseménynek, mely során a lakosság kérésére az állomáson megállt a Bem József tábornok hamvait Aleppóból Tarnowba haza szállító küldöttség szerelvénye és a település lakói itt róhatták le kegyeletüket a hős tábornok hamvai és a lengyel küldöttség előtt. Az emléktábla elkészítésének és elhelyezésének költségeit az Egyesület részben saját gazdálkodása terhére, részben támogatásból kívánja fedezni. Az Egyesület várja vállalkozó- és civil szervezetek, magánszemélyek támogatását. Aki egyetért az Egyesület elképzelésével az készpénzben, vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalással támogathatja az emlékhely kialakítását.

Hazuga Károly nyugállományú altábornagy hozzászólásában elismerését fejezte ki az Egyesület 2018. évben nyújtott teljesítményéért, gratulált az Egyesület szervezettségéhez: „…jó eredményt csak jól működő vezetőséggel és aktív tagsággal lehet elérni. Önök mindkettővel rendelkeznek és gratulálok a külső kapcsolat építésükhöz úgy a Magyar Honvédség irányába, mint más civil szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek felé. Jól mutatja ezirányú tevékenységük eredményességét, hogy tagegyesületeink jelentős részénél a tagdíj hozzájárulás az összes forrás 50 %-át is eléri, addig Önöknél ez az érték 10 % alatt van. Gratulálok és további sikereket kívánok Önöknek.”

Csinga Mihály ezredes gratulált az eredményekhez és az Egyesület munkájának elismeréseként emléktárgyat adott át az Egyesület elnöke részére.

A további hozzászólók szintén elismeréssel szóltak a 2018-ban végzett munkáról és kifejezték szándékukat az Egyesület további támogatásával kapcsolatban.

A rendezvény zárásaként az Egyesület elnöke megköszönte a jókívánságokat, gratulációkat és ígéretet tett az elnökség nevében a színvonalas munka folytatására.

A Közgyűlést követően a résztvevők egy finom vacsora mellett beszélték meg a tapasztalatokat a Zöld Ász étteremben, melyhez jelentős támogatást nyújtott Varga József vállalkozó az Egyesület pártoló tagja.

About Post Author