Kunszentmiklósi Járási Hivatal 2014. évi évértékelő értekezlete

A 2014. évi célkitűzések a feladatok hiánytalan végrehajtása, szakmai munka színvonalának  fenntartása, javítása, alkalmazkodás a gyorsan változó jogszabályi környezethez, újonnan jelentkező feladatok maradéktalan ellátása. Ügyfélbarát megoldások, elégedett ügyfelek is az elmúlt év célkitűzései voltak. Az okmányirodai feladatok, gyám – és gyermekvédelmi ügyek, egyes szociális igazgatási ügyek, köznevelési feladatok, menedékjogi ügyek, kommunális, állategészségügyi hatáskörök, szabálysértési feladatok a járási hivatalhoz kerültek. Szakigazgatási szervként a munkaügyi kirendeltség, szakigazgatási szervként a földhivatal, a helyi védelmi bizottságok vezetése is a járási hivatal feladatkörébe tartozik.

A hivatalvezető asszony elvárásai, hogy a hivatalban lévő dolgozók a jogszabályok maradéktalanul ismerjék, betartsák. Hivatásuknak megfelelő példamutató magatartást vár el munkahelyen és azon kívül is. Kiemelkedő hangsúlyt helyezünk az ismeretbővítésre, továbbképzésre. 2014 évben is a leendő Kormányablakban dolgozó kormánytisztviselők képzése került fókuszba, tutor-mentor képzések kapcsán, de valamennyi en teljesítettük a jogszabály által meghatározott képzési kreditet. 2 tisztviselő jár főiskolára, 2 kolléga jogi egyetemre, további ketten szakirányú képzésre – mondta el a hírmondónak Dr. Kelő Johanna a Kunszentmiklósi Járási Hivatalvazető.

  1. Évi kihívások-változások-célkitűzések a járási hivatalban.

– Jogszabályok maradéktalan betartása, ügyfél-elégedettség megtartása, növelése.

– 2015. március 1. napjával feladat-hatáskör bővülése, újonnan jelentkező feladatok kb. 1300 ügyirat átadása-átvétele, ellátáshoz szükséges eljárásrend kidolgozása, ellátatlan ügyfél NEM lehet.

– Kormányhivatali-járási hivatali belső integráció, hatáskör gyakorlója a hivatalvezető, szerkezeti átalakítások, szakigazgatási szervek-osztályok.

– E-közigazgatás elterjedésének segítése, elektronikus kommunikáció alkalmazása, KÉR bevezetése.

– Informatikai rendszerek használata FOKA, informatikai rendszerek integrációja  ESZNYER, NOVA KGIR robotzsaru.

– Kormányablakok kialakítása járási székhelyen.

About Post Author