Összetartozunk …

Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. Ami kiemeli a mostani alkalmat az elmúlt évek megemlékezései közül, az, hogy kerek száz esztendeje íródott alá a Párizs környéki békeszerződések egyike, a Szövetséges és Társult Hatalmak valamint Magyarország között köttetett trianoni békeszerződés.

A városi rendezvény 16,00 órakor, a Kálvin téren kezdődött. Egyesületünk nemcsak az új helyére állíttatott Trianon emlékműnél volt jelen, de egy kiállítás elkészítésével csatlakozott is az emlékező eseménysorhoz.

Horváth Balázs mutatta be az általa összerendezett kiállítási anyagot, és szólt arról, mit jelent, mit jelenthet Trianon.

A fő összeállítás egy több részre osztott áttekintés az 51 hónapos öldöklést lezáró fegyverszünetektől, a békeszerződés létrejöttéig. Magába foglalja a vesztesekre rótt kötelezettségeket, a békekonferencia mozgatórugóit, Európa újrarajzolt térképét és érinti a következményeket.  Fontos része az anyagnak a magyarországi helyzet bemutatása a ’18-as összeomlástól a rend helyreállításáig, továbbá a magyar „részvétel/közreműködés” kronológiája a gr. Apponyi Albert vezette küldöttség Párizsba érkezésétől, a szerződés aláírásához vezető úton át, a szerződés hatályba lépéséig. Nem maradhatott ki a szerződés rövid tartalmi ismertetése és néhány előírása kiemelése sem.

Két tablóanyag is látható, az elsőn gr. Apponyi Albert 1920. január 16-án elmondott beszéde, a másikon a Magyar Hiszekegy (majd Hitvallás) és a jelmondat megszületése.

A kiállítás része egy, a témához kapcsolódó könyvválogatás, amelyben néhány, a húszas években kiadott könyv eredeti, továbbá több akkortájt kiadottnak a reprint változata látható, és számos, az elmúlt években megjelent kiadvány.

A megnyitón közreműködött az X-bár együttes a Hungarica „Honszerelem” című szerzeményével, valamint az X-bár és Müller Zoltán „Ezer év” című közös dalával.

A program a Honvéd Nyugdíjas Klub által szervezett „Nagy Trianon Kvíz” eredményhirdetésével és díjkiosztójával zárult.

About Post Author