Pályázati felhívás óvodapedagógusi munkakör betöltésére

A Szabadszállási Általános Művelődési Központ

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szabadszállási ÁMK Tóth Erzsébet Óvoda, Bölcsőde

6080 Szabadszállás, Honvéd út 28.

A munkakörbe tartozó feladatok ellátása:  Az óvoda pedagógiai programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint, a rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: Felsőfokú óvodapedagógus képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló okiratok másolata, pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. 09.03.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az ÁMK igazgatója, Bugyi Andrásné nyújt, a 06/76-558-164 –es telefonszámon, vagy személyesen az óvodában.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton: Szabadszállási Általános Művelődési Központ 6080 Szabadszállás Honvéd út 28.  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázat elbírásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok alapján a munkáltató interjúra hívja be a jelentkezőket. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatok elbírálásáról. Az eredményről a pályázó írásban értesítést kap.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

About Post Author