Presbiter és gondnokválasztás lesz október 15-én

A Református Egyházközségben, 2017. október 15-én vasárnap délelőtt az Istentisztelet után lesz a Presbiter és gondnokválasztás.

Az egyházi törvények értelmében a jelenleg tisztséget betöltő presbitereknek és gondnoknak 6 éves ciklusa 2017 év végén jár le.

Ezért a választási törvény szerint 2017 őszén kell megválasztani a 2018. január 1-től újabb 6 évre szóló tisztségviselőket. A jelöltségre és jelölésre, majd választásra az Egyházközség 2016. évében a „Gyülekezeti Névjegyzékben” szereplő egyháztagjai jogosultak, azaz, akik az egyházfenntartói járulékot abban az évben befizették.

A választás előkészítésének időszakában a Presbitérium 3 fős jelölőbizottságot választott meg, akik a jelöltekkel egyeztették a jelöltség vállalását. A jelölő bizottság első rendben a jelenleg tisztségben lévő presbitereket kérdezte meg, majd ezt követően a gyülekezet tagjai által javasolt jelölteket is. A jelölőbizottság ennek alapján állította össze a 25 fős jelöltlistát (a jelölt lista megtekinthető a Református templomban), amely listából – a demokratikus elvek alapján – az első 20 legtöbb szavazatot kapott jelöltből megválasztott presbiter és a további 5 fő pedig pótpresbiter lesz.

A megválasztott 20 fős presbitérium a következő 6 évben, döntéshozó testületként jár el a Református Egyházközség ügyeiben. A választás akkor lesz érvényes, ha a választásra jogosultak legalább 10%-ka él a választási jogával (ez min. 66 fő).

A választás eredményessége érdekében buzdítjuk és kérjük a gyülekezet választásra jogosult tagjait, hogy vegyenek részt 2017. október 15-én, az Istentiszteleten, majd azt követően a presbiterválasztáson – élve a szavazati jogukkal.

Református Egyházközség Presbitériuma

About Post Author