Tanévzáró

Június 11-én volt a 2016-17-es tanév záró istentisztelete. Máté Sándorné nagytiszteletű asszony a Bibliából az Apostolok cselekedetei 17:16-28 igeverseket olvasta, és magyarázta.

Pál apostol missziói útjának Athéni eseményeiről olvashatunk ebben a szakaszban „…Ekkor megfogták, az Aeropagoszra vitték, és megkérdezték tőle:megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás,amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. …Pál ekkor kiállt az Aeropagosz közepére, és így szólt: Athéni férfiak, mindentekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentéjeiteket, láttam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt írva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek….”

Ha valaki a piacon hangos szóval elkezdene beszélni, azt gondolnánk, vajon miről akar ez az ember bennünket tájékoztatni. Valahogy így történt ez Pállal is az Aeropagoszon. Beszélt arról az Istenről, akinek, mint Ismeretlen Istennek emeltek oltárt. Isten senkitől nem zárja el a kegyelem útját, de aki nem tér meg az isteni üzenetre, az elkárhozik. Akik csak kíváncsiskodtak, kezdtek eltávolodni Páltól, nem értették Isten üzenetét. Volt azonban néhány férfi és egy nő, akiket megérintett az üzenet, és hívővé lettek. A kérdés ma is ugyanaz, meghallod-e Istenbékéltető szavát, vagy áldozol a világi bálványoknak.

Az igehirdetést követően Farkas Katalin hitoktató 6-7 osztályos hittanosai, és a konfirmandusok tettek bizonyságot, majd Máté Sándorné nagytiszteletű asszony szólította az óvodásokat és az alsóbb osztályosokat, akik énekszóval dicsérték az Urat.

 

About Post Author