Konfirmáció

Június 4-én Pünkösd ünnepén nagy esemény volt a megújult református templomunkban. A gyülekezet ünnepelte a templom felújítás jelentős szakaszának lezárását, a fiatal konfirmandusok fogadalom tételét és az 50 éve konfirmáltak évfordulóját.

Amikor a gyermeket megkeresztelik, akkor a szülők és keresztszülők fogadalmat tesznek, hogy segítik az újszülöttet abban, hogy felnőve önként tegyen vallást hitéről. Ennek alkalma a konfirmáció.

A konfirmandusok minden évben megtanulják a feleletet arra a kérdésre: mit jelent a konfirmáció szó. A válasz így hangzik: „ez a latin eredetű szó annyit tesz megerősítés – a Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket.” Pontosan ez a mi reménységünk minden esztendő pünkösdjén, hogy Isten az Ő Lelke által a fiatalokban hitet ébreszt, sőt megerősíti azt.

A konfirmáció akkor igazi és nem csupán hamis, hazug szó, ha valóban Krisztus hűséges követőjévé válunk, és református egyházunktól sem távolodnak el soha.

Konfirmációi fogadalmat tettek:

Antal Viktória Éva

Berta Dániel

Faragó Ivett

Ináncsi Dániel

Kis-Orsolya Bence

Murár Krisztina

Nagy Anett

Oszlánszki Lajos Kálmán

Sipos Bence

Váradi Laura

Varga Adrienn

Verebélyi Tibor

Zrínyi Anna

Zsoldos Roland

Ez a 14 fiatal teljes jogú tagjává vált gyülekezetünknek, és bízunk benne, hogy hitüket gyakorló keresztyénekké válnak, és 50 év múlva ők is itt állhatnak, hogy hálát adjanak az őket megtartó Istennek.

About Post Author