Zárás és nyitás – tisztújítás a Honvéd Nyugdíjas Klubban

Évzáró-évnyitó és tisztújító közgyűlését tartotta március 18-án a Honvéd Nyugdíjas Klub a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház színháztermében. A rendezvény vendége volt Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás Város polgármestere, Gáldonyi Sándor százados, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának vezető-helyettese és Dr. Kovács György ny. mk. ezredes, a BEOSZ Dél-alföldi Régió elnöke.

A levezető elnök, Horváth Balázs köszöntötte a megjelenteket, megállapította a közgyűlés határozatképességét. Kezdeményezésére megválasztásra kerültek a közgyűlési tisztségviselők, és elfogadták a napirendet.

Az egyesület elnöke, Farkas Zoltán beszámolt a Honvéd Nyugdíjas Klub 2015. évi tevékenységéről és a 2015. évi költségvetési terv teljesítéséről. Summázva a beszámolókat: az egyesület eredményes és tartalmas munkát végzett, gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Megköszönte az elnök a tagság, az elnökség és a bizottság tagjai tevékenységét, valamennyi támogató személy és szervezet segítségét, mellyel hozzájárultak az egyesület programjainak a megvalósításához.

Bánáti Csaba, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vezetője jelentést tett az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, melyet a bizottság eredményesnek és szabályosnak minősítet.

Az egyesület elnöke ismertette a Honvéd Nyugdíjas Klub 2016. évre vonatkozó munkatervét, és a hozzá kapcsolódó 2016. évi költségvetési tervet. Fő feladatként jelölte meg a XII. Szabadszállás, Helyőrségi Honvéd Találkozó, a III. Strázsa Honvéd Teljesítménytúra megszervezését, megrendezését, a megemlékezések, a nemzeti és állami ünnepek megtartását, a pályázatokon való részvételt, a feszes gazdálkodást.

A beszámolók, a jelentés, az előterjesztések elfogadását követően az egyesület elnöke bejelentette, hogy ezzel a tisztségviselők mandátuma lejárt.

A jelölőbizottság készülve a közgyűlésre, időben elvégezte munkáját, a bizottság vezetője, Kupeczik Pál megtette javaslatát az új tisztségviselőkre.

A levezető elnök a jelölés lezárását és a szavazást követően kihirdette a közgyűlés tisztségviselőkre vonatkozó határozatait, melyek szerint a következő négy esztendőben a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke Farkas Zoltán, titkára Dóra Tibor, gazdasági vezetője Udvarnoki Jánosné. A vezetőségi tagjai:  Bur János, Búza Vince, Gáspár Ferencné, Tóth Józsefné. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai:  Bánáti Csaba, Kertész Farkas Sándorné, Puskás Istvánné. A jelölő, valamint szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság tagjai: Dóra Tiborné, Spaics József.

Farkas Zoltán az Egyesület újra megválasztott elnöke az elnökség és a bizottsági tagok nevében megköszönte a tagság bizalmát, a jelölést és a megválasztást.

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 2016. április 20-án, a BEOSZ Dél-alföldi Régió 2016. április 07-én tartja küldött-, illetve közgyűlését. A két rendezvényen az egyesületet egy fő, az alapszabály szerint az elnök képviselheti, mely képviseletet a közgyűlésnek szavazatával megerősített.

Dr. Kovács György, a BEOSZ DAR elnöke a BEOSZ és a BEOSZ DAR elnökségei nevében köszöntötte a közgyűlés részvevőit. Bejelentette, hogy a BEOSZ szintén tisztújítást tart küldöttgyűlésén. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a BEOSZ DAR 2016.09.29-én szövetségi szintű kiemelt rendezvényt tart Kalocsán. Ismertette a NEA, a HM és a BEOSZ szintű pályázati lehetőségeket.

Dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás polgármestere köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, megköszönte a 2015. évben végzett közösségi tevékenységet. Köszöntötte a régi-új vezető tisztségviselőket, az elnökséget az önkormányzat további támogatásáról biztosította.

Gáldonyi Sándor százados, irodavezető-helyettes köszöntötte a közgyűlést. Tájékoztatót tartott az iroda tevékenységéről, lehetőségeiről. Köszöntötte az elnökség és a bizottságok megválasztott tagjait.

Farkas Zoltán, az egyesület elnöke elismerő oklevelet adott át Vanyur Tibor ezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka nevében Asbóth György és Dr. Réthy Aladár részére.

A levezető elnök bejelentette, hogy a közgyűlés a munkáját elvégezte, az elnökség és a bizottságok az elnök-helyettes és a bizottságvezetők megválasztását, a feladatok és hatáskörök egymás közti megosztását hamarosan megteszik, és azt az egyesület honlapján, valamint a Szabadszállási Hírmondóban közzéteszik.

A közgyűlés a hagyományos vacsoraesttel zárult.

 

Forrás: http://hnyk.hu

 

About Post Author