A 2018-ban szerzett jövedelem bevallása

 1. Adóbevallási tervezet

Kinek készít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan adóbevallási tervezetet?

A NAV elkészíti és 2019. március 15-től az ügyfélkapus azonosítással elérhetővé teszi a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet az elektronikus felületen (WebNYK)

a magánszemélyek,

a mezőgazdasági őstermelők,

az áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és

az egyéni vállalkozók részére.

Ki kérheti az adóbevallási tervezet postázását?

2019. március 15-éig azok kérhetik a tervezet postázását SMS-ben, levélben, telefonon, személyesen vagy elektronikusan, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapura és önállóan nem nyújtották be 2018-ra vonatkozó bevallásukat.

Milyen adatokat tartalmaz az adóbevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezetet a NAV a magánszemély munkáltatója, kifizetője által megadott adatok alapján készíti el. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett,

 • szja-köteles jövedelmet és annak adóját,
 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,
 • az eho alapját képező jövedelmet és a fizetendő egészségügyi hozzájárulást.

Mikor szükséges az adóbevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó

 • mezőgazdasági őstermelő volt, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott, kivéve, ha e bevételből nem kellett jövedelmet megállapítani s ezért ezzel összefüggésben bevallási kötelezettség nem terheli;
 • áfafizetésre kötelezett magánszemély;
 • egyéni vállalkozó;
 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett adóelőleg-nyilatkozatában költség levonását kérte,
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett mentességről szóló nyilatkozatot;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az ekho szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben egészségügyi hozzájárulásra előleg-fizetési kötelezettsége keletkezett;
 • adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani.

Egységes határidő: 2019. május 20. Eddig van lehetőség az adóbevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat leadására.

2. Magánszemély által elkészített bevallás 

Az adózó maga készíti el szja-bevallását, ha az adóévben:

 • csak olyan adóköteles bevételt szerzett, amelyről a kifizető nem küld adatot év közben a NAV-nak,
 • a bevételt nem kifizetőtől szerezte,
 • az adóbevallási tervezetet kiegészíteni vagy módosítani kívánja, de ügyfélkapuval nem rendelkezik.

Milyen nyomtatványon? 18SZJA

Egységes határidő: 2019. május 20. Eddig van lehetőség a bevallás benyújtására, az adó megfizetésére, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozat leadására.

A tájékoztatás jogszabályi alapja:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11.-13. §.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. számú melléklet I. fejezet B/2. pont.

(Nemzeti Adó-és Vámhivatal)

About Post Author