Tájékoztató az adóbevallási tervezettel összefüggő eljárás szabályainak változásáról

  • Az egyéni vállalkozók adóbevallási tervezete 

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény (Módtv.) alapján 2019-től – átmeneti rendelkezés alapján első ízben a 2018-ra vonatkozóan – a NAV a nyilvántartásaiban rendelkezésre álló adatok alapján az egyéni vállalkozóknak is elkészíti az adóbevallási tervezetet, hiszen a vállalkozásuk mellett akár munkaviszonyból, vagy egyéb, kifizetőtől származó jövedelmet is szerezhetnek. A NAV az adóévet követő év február utolsó napjáig beérkezett, rendelkezésére álló munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatások alapján készíti el számukra az adóbevallási tervezetet [a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 12/B. §; 95. § (7) bekezdés, valamint az Art. 274/A. § (4) bekezdés].

Az egyéni vállalkozóknak ki kell egészíteni a bevallási tervezetet a vállalkozáshoz kapcsolódó, a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal [Szja tv. 12/C. § (7) bekezdés].

2019-től az egyéni vállalkozókra irányadó bevallási és befizetési határidő február 25-éről május 20-ára módosul [Art. 2. számú melléklet I/B/2.2 pont és a 3. számú melléklet I/1.2.4 pont].

2019-től a személyijövedelemadó-bevallás határideje minden adózó számára május 20-a lesz.

  • A nem kifizetőtől származó kamatjövedelem, osztalék és árfolyamnyereség címén szerzett jövedelmek bevallása 2019-ben

A Módtv. rendelkezése alapján a 2018-ban keletkezett, nem kifizetőtől (pl. külföldről) származó kamatjövedelem, osztalék és árfolyamnyereség címén szerzett jövedelem bevallása is teljesíthető az adóbevallási tervezet kiegészítésével [Szja tv. 65. § (2) bekezdés a)-b) pontja, 66. § (3) bekezdés, a 67. § (5) bekezdés, valamint a 95. § (2) bekezdés].

  • A külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés adóbevallási tervezetben történő szerepeltetése

A magánszemély külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződése alapján is élhet az adó feletti rendelkezés jogával, ha rendelkezik a külföldi biztosító által kiállított bővített adattartamú igazolással. A NAV ezeknek a magánszemélyeknek is készít adóbevallási tervezetet, így ők is teljesíthetik az adóbevallási tervezet felhasználásával bevallási kötelezettségüket [Szja tv. 44/C. § (11) bekezdés].

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

About Post Author