A bűncselekmények áldozatainak világnapja

elbir

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap, számos országban – 1993. óta Magyarországon is – az áldozatok napja. A rendőrség bűnmegelőzési szakemberei minden év februárjában kiemelt fi- gyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a lakosság figyelmét a bűncselekmények áldozataira.

 

Fontos tudnivalók  az  áldozatsegítéssel  kapcsolatban :

A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyítha- tóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet.

Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérel- met szenvedett személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak prob- lémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sértettre vonatkozó egyes – általános és különös – rendelkezései:

–   Az elhunyt sértett helyébe más személy léphet, és gyakorolhatja a sértetti jogokat

–   Pártfogó ügyvédi képviseletet kérhet az a sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra

–    A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság törekszik arra, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyekkel – írásbeli és szóbeli kommunikáció során – egyszerű és közérthető módon fogalmazzon

–    Gondoskodni kell arról, hogy a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egy- mással

–   A sértett kérheti, hogy a fogvatartott terhelt szabadlábra helyezéséről értesítsék

–   A sértett támogatása érdekében – ha az eljárás érdekeit nem sérti – jelen lehet a meg-

hallgatásán és egyéb nyomozási cselekményeken egy általa megjelölt nagykorú személy

–   Bevezetésre került a különleges bánásmódot igénylő sértett fogalma

Ki minősül különleges bánásmódot igénylő sértettnek?

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az eljárás során folyamatosan vizsgálja, hogy a

sértett olyan különleges bánásmódot igénylő személy-e, aki a büntetőeljárásban sajátos szük- ségletekkel rendelkezik (a továbbiakban: különleges bánásmódot igénylő sértett).

A rendőrség a feljelentés megtételekor, vagy legkésőbb az első tanúkihallgatáskor kérdőív segítségével felméri, hogy a sértett különleges bánásmódot igénylő sértett-e.

Amennyiben a sértett

–     a 18. életévét nem töltötte be,

–     fogyatékossággal él,

–     már volt bűncselekmény áldozata korábban,

–     emberkereskedelem, kényszermunka áldozata,

–     gyűlölet bűncselekmény áldozata,

–     szervezett bűnözés áldozata,

–     hozzátartozók közötti erőszak áldozata,

–     szexuális bűncselekmény áldozata,

–     gyermekbántalmazás, gyermek érdekeit sértő cselekményt követtek el ellene,

–     terrorcselekmény áldozata,

a büntetőeljárás során különleges bánásmódra jogosult.

Milyen jogok illetik meg a különleges bánásmódot igénylő sértettet?

Az előzőekben felsoroltakon kívül

  1. a sértett tanúkénti meghallgatását akkor is rögzíthetik felvételen, ha 14 évesnél idősebb, hogy ne legyen szükség több, megterhelő és akár másodlagos áldozattá válást okozó meg- hallgatásra,
  2. lehetőség lesz a bírósági szakban a sértettet zártcélú videóláncon történő meghallgatására, hogy ne kelljen a gyanúsítottal találkoznia,
  3. szexuális bűncselekmények esetén a sértettet vele azonos nemű személy hallgatja ki, felté- ve hogy ezt a sértett kéri és az eljárás érdekeit nem sérti.

Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól?

Bácsalmási Járási Hivatal 6453 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 4-8., telefon: 79/541-460

Bajai Járási Hivatal 6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13., telefon: 79/542-920

Jánoshalmi Járási Hivatal 6440 Jánoshalma, Béke tér 1., telefon: 77/795-270

Kalocsai Járási Hivatal 6300 Kalocsa, Városház u. 1., telefon: 78/795-220

Kecskeméti Járási Hivatal 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., telefon: 76/516-200

Kiskőrösi Járási Hivatal 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. telefon: 78/795-035

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. telefon: 76/795-747

Kiskunhalai Járási Hivatal 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 1., telefon: 77/795-314

Kiskunmajsai Járási Hivatal 6120 Kiskunmajsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 10., telefon: 77/795-254

Kunszentmiklósi Járási Hivatal 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 10., telefon: 76/795-307

Tiszakécskei Járási Hivatal 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 1., telefon: 76/795-574

 

 

About Post Author