Családsegítő munkatársat keresünk

Alapszolgáltatási Központ – Szabadszállás

                            a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Alapszolgáltatási Központ – Szabadszállás
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény,a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény, a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.NM.rendelet vonatkozó részei illetve a szakmai protokollok és módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint ,
  •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •         Nyilatkozat az 1997.évi XXXI.tv. 11/A§(8).bek,valamint a 15.§(8.)szerint kizáró okok nem állnak fenn személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia, probléma megoldó képesség, terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai önéletrajz,végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék.A pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997.évi XXXI.törvény 15§(8). bekezdésben foglalt kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.
  •         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáltatási Központ – Szabadszállás címére történő megküldésével (6080 Szabadszállás, Árpád út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő munkatárs.

vagy

  •         Elektronikus úton Csavajda Márta Intézményvezető részére a alapszolgkozpont@szabadszallas.hu E-mail címen keresztül

vagy

  •         Személyesen: Csavajda Márta Intézményvezető, Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Árpád út 5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         Szabadszállás Város Honlapja; Szabadszállás Város helyi lapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

About Post Author