Hirdetmény HÉSZ módosításáról

Szabadszállás településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 762/40 hrsz-ú telekre vonatkozó módosításának jóváhagyásáról

Szabadszállás Város Képviselő-testülete 138/2018. (IX.21.) számú határozatában a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat (településrendezési eszközök) 762/40 hrsz-ú un. NAGY-LACA térségét az érintő módosításának szükségességéről döntött.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő fejlesztés a „Leromlott városi területek rehabilitációja Szabadszálláson” pályázat keretében valósulhat meg. Ehhez elengedhetetlen volt a településrendezési tervben továbbtervezésre előirányzott strandot és közparkot rögzítő építésügyi előírások megváltoztatása.
Az előírt egyeztetéseket követően Szabadszállás Város Képviselő-testülete 2018. december 6-i ülésén a NAGY -LACA térségét belterületi vízgyűjtő övezetbe sorolta. Ezzel fenti pályázat keretében a terület rendezésének és kerti berendezések, játszótér, sportpályák közösségi célú térburkolat elhelyezésének lehetősége megteremtődik.

Szabadszállás, 2019. január 3.

dr. Báldy Zoltán

polgármester

MELLÉKLET (PDF) Letölthető innen:
Településrendezési eszközök módosítása

About Post Author