Ingyenes képzéssel segítik a hátrányos helyzetben élőket

DSC_7815 (2)

Már zajlanak azok a felzárkóztató képzések, amelyek több mint száz fő részvételével indultak el, a cél pedig piacképes végzettségek megszerzésével segíteni a hátrányos helyzetben élőket.

A „Komplex programok Szabadszálláson a társadalmi együttműködés erősítéséért” TOP – 5.2.1-15-BK1-2016-00003 számú pályázatnak köszönhetően Szabadszállás Város Önkormányzata a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának erősítésére 116 millió forint összköltségű európai uniós támogatást kapott. Szabadszálláson szegregátumként nyilvántartott terület több is van, ezen területek rehabilitációját célozza meg a fejlesztés.

A program fő célja, a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű integrációja.  Ennek eredményeképpen a hátrányos helyzetű emberek lehetőségei javulnak. Elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést szolgáló programok. A fenti programok a helyi viszonyokhoz és sajátosságokhoz illeszkednek.

A Szabadszállási Alapszolgáltatási Központ, mint konzorciumi partner kordinálja a projektet kísérő folyamatos szociális munkát, mely magában foglalja a célcsoport felkutatását és bevonását a programba, igényeik és szükségleteik, valamint problémáik feltárását, mentorálási tevékenységet, valamint egyénre szabott fejlesztési tervek elkészítését.

Célkitűzések között szerepel a szegregátumban és a város egyéb területén élő emberek komplex munkaerőpiaci felzárkóztatása, hogy a projektben résztvevő célcsoport tagok képesek legyenek önálló életvitel megvalósítására, munkaerőpiaci szempontból versenyképes szakma megszerzése. A tervekben célként kerül rögzítésre az alapkompetenciák fejlesztése, OKJ-s iskolai végzettség megszerzése – targoncavezető, motoros fűrész kezelő, intézmény takarító, szociális ápoló, gondozó – képzéseken való részvétel. A képzések megvalósítására és a szakmai programok lebonyolítására külső partnerek bevonásával kerül sor, melyben a Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezet is jelentős szerepet vállal.

A projekt az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. A projekt hosszú távú célkitűzésével összhangban Szabadszállás Város Önkormányzatának célja a szegregált területeken élők integrálása mind társadalmi mind munkaerőpiaci szinten.

 

About Post Author