Október 1. az Idősek Világnapja

szepkoruak5
Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben október 1-jét az Idősek Világnapjává nyilvánította. Azóta hazánkban éppúgy, mint számos országban, ezen a napon rendezvényekkel, programsorozatokkal tisztelgünk a „szépkorúak” előtt.

A rendőrség a Világnap kapcsán szeretné még inkább ráirányítani a figyelmet a 60 év feletti korosztály sérülékenységére, kiszolgáltatottságára, áldozattá válásának fokozott kockázatára. Felelősséget érez, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen korcsoporthoz tartozók elkerüljék az áldozattá válást, vagy ha mégis bűncselekményt szenvedtek el, megfelelő segítségben részesüljenek.

A megelőzés szempontjából ezen korcsoport esetében legfontosabb feladat láthatóvá tenni az áldozattá válás reális kockázatát, és egyben megismertetni az elkerülés, a megelőzés eszközeit, módszereit. Ennek érdekében a megelőzési egységek folyamatosan összegyűjtik, rendszerezik, elemzik ezen áldozati csoporthoz tartozók körében előforduló jellemző áldozati magatartásokat, feltárják a bűncselekmények létrejöttét elősegítő okokat, körülményeket. Kiemelt hangsúlyt helyeznek a korcsoporthoz tartozók önvédelmi képességének fokozására. Ennek részeként megelőzését célzó előadásokat tartanak, tájékoztatókat, felhívásokat jelentetnek meg, közvetítik az áldozatsegítő szolgálatok, valamint a civil szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat. Az idős, védtelen emberek esetében alapvető fontosságú a rendszeres segítő célzatú ellenőrzés, a közvetlen és gyors tájékoztatás. A közrendvédelmi szolgálat munkatársai (KMB) ezért időszakonként megjelennek az idős emberek lakásán, házánál, ahol tájékoztatást, felvilágosítást, szükség esetén segítséget nyújtanak. Az ellenőrző munkába bevonják azokat a személyeket (postás, körzeti orvos, szociális munkás, polgárőrség, vadásztársaságok, mezőőrök stb.), akik feladatukból adódóan napi kapcsolatban állnak az idősekkel. Ma már minden rendőrkapitányságon tevékenykedik áldozatsegítéssel foglalkozó rendőr, akinek nevéről, elérhetőségéről a rendőrség épületében elhelyezett plakátok adnak tájékoztatást. A vele való kapcsolatfelvételt követően lehetőség nyílik oldott légkörben, eljárási kötöttségektől mentesen beszélgetni, tájékozódni, útbaigazítást kérni.

 

Bűnelemzéseink szerint, ezen korcsoporthoz tartozók nagyon sok esetben a részükről felmerülő segítségnyújtás következtében válnak áldozattá. Viszonylag könnyen kötnek ismeretséget, túlzott bizalommal fordulnak az idegenek felé, ezáltal az elkövetők nagyobb nehézség nélkül férkőzhetnek közelükbe. Az otthonukban megtámadottak korábban már valamilyen módon kapcsolatba kerültek az elkövetővel, illetve az elkövetői körhöz tartozókkal, akik többnyire utazó árusként, házalóként, alkalmi munkavégzést vállalva jelennek meg az idős ember környezetében.

 

A „szépkorúak” áldozattá, sértetté válásának megelőzéséhez éppen ezért nem elegendőek a rendőrség megelőző intézkedései, elengedhetetlen az idősekre való fokozott odafigyelés, törődés és társadalmi összefogás!

Az áldozattá válás kellő óvatossággal, odafigyeléssel elkerülhető, ezzel is segítsük a környezetünkben élő idős embereket!

ORFK Kommunikációs Szolgálat

About Post Author