Országgyűlési képviselői tájékoztató

mellkép

Tisztelt Szabadszállási Lakosok!

Több mint egy év telt el azóta, hogy képviselőként, az Önök érdekeit igyekszem képviselni a Parlamentben. Az eltelt idő távlatában, már lehetőségem nyílik néhány megvalósult, vagy folyamatban lévő munkálatról beszámolni, illetve az általam tapasztalt körülményekről tájékoztatást adni.
Mint a Törvényalkotási Bizottság tagja, rálátásom van szinte valamennyi törvénymódosításra. Több alkalommal vállaltam, a Bizottság többségi véleményének ismertetését, mely a parlamenti vita kiindulópontjaként szolgál. Kezdeményezői szerepet vállaltam a Büntető Törvénykönyv azon módosításánál, amely a gyermekek és kiszolgáltatottak fokozottabb védelme érdekében szükséges változásokat tartalmazta, kiemelt figyelmet fordítva az ellenük elkövetett bűncselekmények elévülhetetlenségére. Ezt követte a másik, számomra igen fontos jogszabály módosítás iránti indítványom, amely az Önkéntes Nyugdíjpénztári Törvény módosítását érintette, hangsúlyt fektetve arra, hogy a rokkantnyugdíjasok a hátrányos állapotuk bekövetkezte időpontjától igénybe tudják venni az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításukat, melyre addig nem volt mód.
Tagja lettem a Magyar-Szlovén Baráti Tagozatnak, ahol lehetőségem nyílt találkozni és egyeztetni a Szlovén Köztársaság Nagykövetével. A találkozó eredményeképp Tagozatunk az elkövetkezendőkben szorgalmazza kulturális és turisztikai intézmény felállítását, Ljubjanában és Budapesten.
Az általam képviselt térségben, mely felöleli Bács-Kiskun megye északi részén, a felső-kiskunsági térségben élő polgárokat, jelentős fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Több településen jelenleg is csatornaépítési munkálatok vannak folyamatban, vagy fejeződtek be, így az eddig csatornázatlan területek a korszerű szennyvízelvezetés részévé váltak. Örömömre szolgál, hogy térségünkben minden teleülésen sikerült „valamilyen építő-szépítő” beruházásnak megvalósulnia, melyet a helyi vezető tisztségviselőknek köszönhetünk.
Különös jelentőséggel bír az Agrár-Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Kecskemétre költözése is, mellyel közelebb került az agrárgazdaság szereplői kérdéseire nyújtandó válaszok megoldása. Az államtitkárság „gondozásában lévő” Vidékfejlesztési Program új lendületet adhat a mezőgazdasági termelésnek, az élelmiszeriparnak és vidéki településeink fejlődésének, mely a térségben kulcsfontosságú.
Lényeges hangsúlyozni, hogy a 2014-2020. közötti ciklus, az Európai Uniós támogatások és források lehívása szempontjából példátlan jelentőségű, hiszen az ezt követő években Magyarországnak és a térségnek nem lesz többé ilyen nagyságrendű fejlesztési lehetősége.
Ezúton is felhívnám a figyelmet a fenti periódusban elérhető pályázatok nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű megismerésére és azok igénybevételére. Számomra fontos, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a települési önkormányzatok és az ott élő helyi lakosok együttműködve, a 2014-2020-as időszak fejlesztéseit koordináltan, egymást erősítve valósíthassák meg.
A feladatok és eredmények után, szeretnék egy jelenleg igen fontos kérdésben tájékoztatást adni Önöknek, mely manapság meghatározza mindennapjainkat. Sokan, sokféleképpen gondolkodunk, de néhány tényt nem hagyhatunk figyelmen kívül. Az illegális bevándorlás hullámai ma nagy terhet rónak Európára, és ezzel Hazánkra is. Szembe kell néznünk a ténnyel, hogy Európa tárva-nyitva hagyta kapuit, melyen egy példátlan mennyiségű embertömeg kezdett beáramolni. Ma azok a felelőtlen politikusok jelentik az igazi nehézségeket, akik ezeket az embereket, bevándorlókat Európa felé terelik, új és jobb élet reményével bátorítva. Ebben az Európai Uniót nagy felelősség terheli.
Magától értetődő dolog, hogy az ember megvédi, ami fontos számára, így a Hazáját is, ahogyan ezer éve őrzi Magyarország Európa határait is.
Minden lépés és intézkedés, amit a magyar kormány eddig tett, az meg akarja védeni Magyarországot, a magyar embereket, meg akarja őrizni nemzeti kultúránkat és európaiságunkat.
Ennek megfelelően egyértelmű intézkedések valósultak meg. Az Országgyűlés biztonságos harmadik országgá nyilvánította Szerbiát, így az onnan érkező bevándorlók nem kaphatnak menedékjogot és esetükben gyorsított eljárást követően lehetőség nyílik a visszatoloncolásukra. A szerb–magyar határszakaszon elkészült műszaki határzár működik, melynek eredménye mérhető, az illegális határátlépések alig több mint 3 százaléka történt a szerb–magyar határszakaszon. Horvátországgal közös határvonalon is folyamatban van az ideiglenes biztonsági határzár felépítése. A határvédelem érdekében jogszabályok szigorítására került sor, mely kiterjed a válsághelyzet fogalmára, a rendőri- és honvédségi hatáskörökre, a Büntető Törvénykönyvre, az embercsempészeket sújtó büntetési tételek emelésének kérdésében.
A kormány döntéseit, a bevándorlás kezelését már vezető nyugat-európai politikusok is elismerik. A környező országokban együttműködést, tiszteletet vált ki Magyarország eltökéltsége a fennálló probléma megoldására.
De mindaddig nem javul a helyzet, amíg nem lesz egységes európai cselekvési terv. A problémát annak forrásnál kell kezelni, meg kell védeni határainkat, majd szükségszerű megvalósítani egy összeurópai cselekvési tervet, melyhez kormányunk rendelkezik megoldási javaslattal.
A továbbiakban is fontosnak tartom, hogy kapcsolatot tartsak az általam képviselt körzet lakóival, melyet eddig fogadóóráimon (változó időpontokban), vagy telefonos bejelentkezés alapján teljesítettem. Erre a jövőben is lehetőséget biztosítok.

Tennivaló lesz bőven az elkövetkezendő időszakban, amelyhez kérem az Önök tevékeny támogatását.

Salacz László, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője
Elérhetőség: salacz.laszlo@fidesz.hu

About Post Author