Református Egyházközség köszönetnyilvánítása

A Szabadszállási Református Egyházközség Presbitériuma hálás szívvel köszöni meg a gyülekezet tagjainak az egyházfenntartói járulék befizetését 2015-ben. Továbbá köszönetét fejezi a gyülekezet tagjainak az adományokért, amelynek köszönhetően az Egyházközség az elmúlt esztendőben minden fizetési kötelezettségét teljesítette a tervezett fejlesztéseit (kerítés és járdaépítés, gyülekezeti ház belső felújítása) önerőből meg tudta valósítani. A hittanos gyermekek nyári napközis táborát, családi közösségi programjait, a karácsonyi csomagokat (160 csomag elkészítése) és a hitéleti alkalmak költségeit adományaikkal támogatták.
Isten gazdag áldását kérjük a jó szándékú adományozók életére, példájuk buzdítson másokat is erre a jövőben.

Presbitérium nevében:
Holczmann Mihály Egyházközség gondnoka

About Post Author