Szakmai értekezlet a tél jegyében

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a téli rendkívüli időjárási helyzetek kezelésére való hatékony együttműködés érdekében egyeztető értekezletet tartott, melyen a szolgáltatók, a védekezésben résztvevő szervek, valamint a civil szervezetek képviselői vettek részt.
Az értekezlet résztvevői a korábbi évek tapasztalatait feldolgozva és értékelve egyeztettek a végrehajtott feladatokról és összegezték az elkövetkező időszak munkamenetét. A katasztrófavédelem, a rendőrség a mentőszolgálat, a közútkezelő, az M5 autópálya kezelő, a Népegészségügyi Főosztály, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, a karitatív szervezetek (Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt), a Tűzoltó és a Polgári Védelmi Szövetségek, a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt., a MÁV Start ZRt., a gázszolgáltató, valamint az áramszolgáltató együttműködése fontos és meghatározó a védekezésben.

A megbeszélés kiemelt témája volt, hogy a rendkívüli téli időjárás hatásai az úton lévőknél, valamint az idős, egyedülálló tanyán élőknél jelentkeznek. A tanyán élők kiemelt figyelmet kapnak a tanyagondnoki szolgálattól. Ebben a kritikus időszakban a rendőrség, a polgárőrség, a polgári védelmi és a tűzoltó szövetség tagjai is külön odafigyeléssel követik nyomon az ott élőket. A katasztrófavédelem – mint minden évben – idén is települési bontásban nyomon követi a rendszeres orvosi ellátást igénylő betegek, továbbá a tavaszig szülni készülő kismamák számát.

A megye tűzoltói, mint az elsődleges beavatkozók egy káreseménynél, a nap huszonnégy órájában készen állnak az úton rekedtek és bajba jutottak kimentésére. Munkájukat kiegészítik azok az önkéntes mentőszervezetek (megyei, járási, települési mentőcsoportok), amelyek megfelelő képzettséggel és felszereléssel rendelkeznek a feladat ellátására.

Az M5-ös autópályát üzemeltető AKA Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatta a megjelenteket, hogy a téli üzemmódra való átállás megtörtént. A technikai eszközök ellenőrzését végrehajtották, felkészültek az utak hó és síkosságmentesítésére. A rendelkezésre álló hófogókat – a korábbi évek tapasztalatai alapján, azokon a kritikus helyeken, ahol hóakadályok, hótorlaszok keletkezhetnek – kihelyezték vagy a mezőgazdasági betakarítások befejeztével kihelyezik. A megfelelő mennyiségű só- és síkosságmentesítő anyag rendelkezésre áll. Rendkívüli hóhelyzet esetén az AKA Zrt és a közútkezelő is a saját gépállománya mellett szerződéses partnerek bevonásával végzi az utak akadálymentesítését. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság meghívást kapott mindkét szervezet téli üzemeltetéshez használt technikai eszközeinek szemléjére.

Rendkívüli időjárási helyzet esetén a közlekedési társaságok – autóbusz, vonat – 24 órában nyitva tartják várótermeiket.

Nagyon fontos, hogy a megyei igazgatóság és a védekezésben résztvevő társszervek között gyors és zavartalan legyen az információáramlás, mely jelentősen növeli a mentési munkálatok hatékonyságát.  De legalább ennyire fontos és nélkülözhetetlen az egyéni felelősségtudat és öngondoskodás, hiszen ez az alapja mindennek. Rendkívüli időjárási körülmények esetén kövessék figyelemmel a hatóságok tájékoztatóit és amennyiben a kialakult helyzet indokolja, ne közlekedjenek. Ha mindenképpen szükséges valakinek elindulnia, akkor öltözzön az időjárásnak megfelelően, és csak a téli időjárásnak műszakilag megfelelően és felkészített járművekkel induljanak el. A kocsiban legyen meleg takaró, megfelelő mennyiségű üzemanyag, hólapát, forró ital, és feltöltött mobiltelefon.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (bacs.katasztrofavedelem.hu), a Magyar Közút Nonprofit Zrt.(www.kozut.hu), valamint a rendőrség (www.police.hu) honlapján megtalálhatók azok a helyes, követendő lakossági magatartási szabályok, amelyeket az állampolgárok, a lakosság biztonsága érdekében a téli időjárás során javaslunk betartani.

Forrás: http://bacs.katasztrofavedelem.hu

About Post Author