Szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) infrastruktúrájának fejlesztése Szabadszálláson

Projekt megnevezése:

Szociális alapszolgáltatás (étkeztetés) infrastruktúrájának fejlesztése Szabadszálláson

Projekt azonosító száma:

TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00006

Kedvezményezett:

Szabadszállás Város Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

100 000 000 Ft

A finanszírozás típusa:

Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2018. április 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2019. szeptember 30.

Projekt bemutatása

Szabadszállás Város Önkormányzata a városi szociális étkeztetést biztosító épület infrastrukturális fejlesztésére 100 millió forintos Európai Uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.

Szabadszállás Város Önkormányzata által üzemeltetett és a szociális alapszolgáltatást biztosító épület ma már korszerűtlen technológiával épült, fenntartása jelenlegi állapotában nem gazdaságos, felújításra szorul annak érdekében, hogy a szociális étkeztetés a vonatkozó rendeletek által előírt feltételeknek megfelelő szolgáltatásokat tudja nyújtani.

A 100 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a komplex beruházás I. ütemében már létrehozott új konyhának helyet adó épületének külső felújítása valósul meg. A felújítás során homlokzati hőszigetelés, vakolatképzés, felületkezelés és festés valósul meg. A telken belül 13 db parkoló kialakítása tervezett, amelynek célja egyrészt a nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, hiszen a potenciális ellátottak lényegesen jobb körülmények között vehetik majd igénybe a szolgáltatást, másrészt a konyha üzemeltetése gazdaságosabbá, hatékonyabbá válik, és nem utolsó sorban modern, megfelelő munkakörülményeket biztosít a konyha dolgozói számára is, amitől a szolgáltatás minőségének további emelkedése és a foglalkoztatottsági szint megtartása várható. A projektben sor kerül továbbá a szociális alapszolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére is.

Szabadszállás Város Önkormányzatának célja, hogy megteremtse a hosszútávon fenntartható és minőségi ellátást nyújtó szociális szolgáltatások infrastrukturális hátterét. Kiemelt települési cél a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint a szolgáltatásokban dolgozók munkakörülményeinek javítása.

A beruházás eredményeként az alapszolgáltatások/család- és gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulni fognak. A pályázat céljai hozzájárulnak a Kunszentmiklósi Járásban az élhető települések létrehozásához, ezen belül a település-infrastruktúra minőségének javítása, a közszolgáltatások intézményi feltételeinek erősítése célhoz.

Szabadszállás Város Önkormányzatának célja, hogy megteremtse a hosszútávon fenntartható és minőségi ellátást nyújtó szociális szolgáltatások infrastrukturális hátterét. Kiemelt települési cél a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint a szolgáltatásokban dolgozók munkakörülményeinek javítása.

A beruházás eredményeként az alapszolgáltatások/család- és gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulni fognak. A pályázat céljai hozzájárulnak a Kunszentmiklósi Járásban az élhető települések létrehozásához, ezen belül a település-infrastruktúra minőségének javítása, a közszolgáltatások intézményi feltételeinek erősítése célhoz.

3.1.1 pályázat

About Post Author